Tituly knih (edice Antická knihovna)

přebal knihy Aeneis Publius Vergilius Maro
Aeneis

Antická knihovna č. 7

Vergilia považujeme za největšího básníka starověkého Říma. Mnozí jej napodobovali a jeho sláva stále stoupala. Ve středověku se pak Vergilius stal osobou téměř mýtickou.

0 Kč
165 Kč
přebal knihy Amfitryon a jiné komedie Titus Plautus Maccius
Amfitryon a jiné komedie

Antická knihovna č. 41

Klasik římské komedie Titus Maccius Plautus, miláček římského divadelního obecenstva, vzbudil zaslouženou pozornost už ve starověku a jeho veseloherní kusy oživovaly po staletí divadelní repertoár.

0 Kč
230 Kč
přebal knihy Antické válečné umění kolektiv autorů
Antické válečné umění

Antická knihovna č. 36

Výběr autorů zařazených do našeho souboru byl veden snahou poskytnout čtenáři obraz o úrovni této specifické literatury, jež byla v antice zastoupena velkým množstvím autorů, ale dochovala se jen velmi torzovitě.

0 Kč
300 Kč
přebal knihy Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví Lucius Apuleius Platonicus
Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví

Apuleiova „Apologie“ neboli „Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví“ je řeč, kterou Apuleius pronesl na svou obranu před soudem a která mu zachránila život.

0 Kč
80 Kč
přebal knihy Argonautica Valerius Flaccus
Argonautica

Valerius Flaccus (1. stol. n.l.), římský epický básník. Je autorem nedokončeného(?) mytologického eposu Argonautica o osmi knihách.

355 Kč
302 Kč
přebal knihy Athénská ústava Aristotelés ze Stageiry
Athénská ústava

Antická knihovna č. 73
Pro poznání počátků demokracie jako systému správy státu má toto dílko mimořádnou poznatkovou hodnotu, umocněnou jeho autentičností.

289 Kč
225 Kč
přebal knihy Cesta po Řecku I Pausaniás
Cesta po Řecku I

Antická knihovna č. 20

Autorův vyprávěčský um dává čtenáři pocit, jako by sám procházel starověkou krajinou Peloponésu a středního Řecka.

0 Kč
175 Kč
přebal knihy Cesta po Řecku II Pausaniás
Cesta po Řecku II

Antická knihovna č. 23

Druhá část slavného starořeckého cestopisu, Pausaniova Cesta po Řecku II. Tentokrát to bude Achaia, Arkadie, Boiótie a Fókida.

0 Kč
175 Kč
přebal knihy Člověk a příroda Aristotelés ze Stageiry
Člověk a příroda

Antická knihovna č. 52

Překlad tří Aristotelových děl s přírodněfilozofickou a přírodovědní tématikou.

0 Kč
200 Kč
přebal knihy Další listy Luciliovi Lucius Annaeus Seneca
Další listy Luciliovi

Antická knihovna č. 78

Tento svazek obsahuje všechny Senekovy listy nezařazené do výboru, který vyšel v r. 1969 jako 4. svazek Antické knihovny. Český čtenář tak dostává do rukou toto závažné Senekovo dílo poprvé v úplnosti.

0 Kč
185 Kč
přebal knihy Dějiny Titus Livius
Dějiny

Antická knihovna č. 11

Livius patří k významným římským historikům.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Dějiny I (Polybios) Polybios
Dějiny I (Polybios)

Antická knihovna č. 78

Polybios patří spolu s Hérodotem a Thúkydidem do velké trojice starořeckých historiků.

289 Kč
240 Kč
přebal knihy Dějiny II (Polybios) Polybios
Dějiny II (Polybios)

Antická knihovna č. 79

Tento druhý díl Dějin obsahuje knihy třetí, čtvrtou a pátou.

315 Kč
270 Kč
přebal knihy Dějiny II-III Titus Livius
Dějiny II-III

Antická knihovna č. 17

Livius patří k významných římských historikům.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Dějiny III (Polybios) Polybios
Dějiny III (Polybios)

Antická knihovna č. 80

Do výkladu historických událostí vložil Polybios nesmírně zajímavé pojednání o římské ústavě, kterou porovnává se staršími formami ústav řeckých států a spatřuje v ní základ římských vojenských úspěchů...

375 Kč
320 Kč
přebal knihy Dějiny IV Titus Livius
Dějiny IV

Antická knihovna č. 21

Livius patří k významným římským historikům.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Dějiny IV (Polybios) Polybios
Dějiny IV (Polybios)

Antická knihovna č. 81

Předchozí tři svazky Polybiových Dějin (I, AK 78; II, AK 79; III, AK 80) obsáhly osmnáct ze čtyřiceti knih jeho dějepisného díla. Tento čtvrtý svazek přináší vše podstatné, co se dochovalo z dvacítky knih zbývajících...

365 Kč
310 Kč
přebal knihy Dějiny římské říše za soumraku antiky Ammianus Marcellinus
Dějiny římské říše za soumraku antiky

Antická knihovna č. 69

Historické dílo je základním pramenem k dějinám pozdní římské říše a autor je pokládán za nejlepšího římského historika po Tacitovi.

380 Kč
150 Kč
přebal knihy Dějiny V Titus Livius
Dějiny V

Antická knihovna č. 28

Livius patří k významným římským historikům.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Dějiny VI Titus Livius
Dějiny VI

Antická knihovna č. 34

Livius patří k významným římským historikům.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Dějiny VII Titus Livius
Dějiny VII

Antická knihovna č. 40

Sedmým svazkem Dějin se uzavírá překlad spisu jednoho z nejvýznamnějších římských historiků, který svým podáním vtiskl dílu formu, již se po něm snažili napodobit i historikové pozdějších dob.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Deset knih o architektuře Marcus Vitruvius Pollio
Deset knih o architektuře

Antická knihovna č. 42/R

Vitruviův spis je jedinečnou encyklopedií starověkého vědění a sehrál nesmírně důležitou roli v dějinách evropské kultury.

359 Kč
305 Kč
přebal knihy Dobrodružství lásky: Řecký román I. kolektiv autorů
Dobrodružství lásky: Řecký román I.

Antická knihovna č. 62

Antická knihovna publikuje postupně ve třech svazcích výbor nejznámějších a nejpozoruhodnějších románů, který poskytne výstižný přehled starověké řecké románové tvorby.

280 Kč
150 Kč
přebal knihy Dopisy Plinius Mladší
Dopisy

Antická knihovna č. 58

V Dopisech Plinia Mladšího se odráží život tehdejší římské společnosti v celé její rozmanitosti a pestrosti, především ovšem jejích vyšších vrstev, k nimž náležel i Plinius.

0 Kč
145 Kč
přebal knihy Dvojí pohled na římské dějiny Publius Florus, Velleius Paterculus
Dvojí pohled na římské dějiny

Antická knihovna č. 82

Dějepisný žánr patřil ve starověkém Římě k nejoblíbenějším četbám a mezi čtenáři kolovalo množství přehledů dějin psaných různými autory pro nejrůznější účely. Z bohaté úrody děl, o nichž se dochovaly zprávy, přežila v literární historii nemnohá. Mezi nimi i dva spisy obsažené v tomto svazku, jež jsou charakteristickými ukázkami stylu tzv. stříbrného věku římské literatury.

415 Kč
350 Kč
přebal knihy Farsalské pole Marcus Lucanus Annaeus
Farsalské pole

Antická knihovna č. 33

Námětem básně je válka mezi Caesarem a Pompeiem, jež vedla k pádu republiky.

0 Kč
135 Kč
přebal knihy Héraklés a jiné tragédie Eurípidés
Héraklés a jiné tragédie

Antická knihovna č. 57

Třetí svazek Eurípidových tragédií uzavírá první úplné české vydání souboru všech zachovaných Eurípidových dramat.

0 Kč
185 Kč
přebal knihy Héro a Leandros Músáios
Héro a Leandros

Antická knihovna – Prémiové svazky

Héro a Leandros, Z myšlenek Theognidových, Verše na rozloučenou

0 Kč
80 Kč
přebal knihy Hippolytos a jiné tragédie Eurípidés
Hippolytos a jiné tragédie

Antická knihovna č. 54

Děj Eurípidových tragédií čerpá tradičně z řecké mytologie, v jejím zpracování však autor projevuje značnou originalitu.

0 Kč
175 Kč
přebal knihy Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků Darés z Frygie, Diktys z Kréty
Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků

Antická knihovna – Prémiové svazky

Trójská pověst byla ve středověku dobře známa a hojně zpracovávána veršem i prózou, latinsky i ještě významnějším způsobem v národních jazycích.

0 Kč
90 Kč
přebal knihy Hovory k sobě Marcus Aurelius Antoninus
Hovory k sobě

Antická knihovna č. 1/Rr

Hovory k sobě jsou jeho jediným, zato nesmírně významným spisem a patří mezi skvosty kulturního dědictví antiky.

265 Kč
225 Kč
přebal knihy Kapitoly o přírodě Plinius Starší
Kapitoly o přírodě

Antická knihovna č. 19

Encyklopedické dílo zahrnuje anthropologii, živočichopis a rostlinopis, nauku o lécích a lékařství a nerostopis.

0 Kč
155 Kč
přebal knihy Komedie pro všední den Menandros
Komedie pro všední den

Antická knihovna č. 50

Tento reprezentativní soubor Menandrova díla obsahuje téměř vše, co se z Menandrova díla dochovalo - a to nejen komedie, ale i výbor z tzv. menandrovských úsloví.

0 Kč
195 Kč
přebal knihy Krize římské republiky Appiános
Krize římské republiky

Antická knihovna č. 59

Ve svém díle se Appiános zaměřuje na významné politické osobnosti - v souladu se starověkou koncepcí historie je totiž povaužje za hlavní činitele dějin - a přibližuje čtenáři jejich velikost nebo malost...

0 Kč
245 Kč
přebal knihy Letopisy Publius Tacitus Cornelius
Letopisy

Antická knihovna č. 27

Letopisy (Annales) či Od smrti božského Augusta knihy – jak snad zněl původní název – patří k nejvýznamnějším dochovaným klenotům antické literatury.

0 Kč
185 Kč
přebal knihy Listy hetér Různí
Listy hetér

Antická knihovna č. 8

V této rozkošné knížce milostné korespondence hetér se zvlášť zřetelně zrcadlí lidské vztahy ve světě antiky, vábící současného člověka, zmítaného rozpory moderní civilizace, svou kouzelnou bezprostředností a otevřeností.

0 Kč
110 Kč
přebal knihy Listy přátelům I Marcus Tullius Cicero
Listy přátelům I

Antická knihovna č. 61

Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př. n. l.) je jednou z nejznámějších postav starořímských dějin. Z původního nesčíslného množství Ciceronových dopisů se v úplnosti dochovalo 864 listů.

325 Kč
120 Kč
přebal knihy Myšlenky Epikúros, Publilius Syrus z Antiochie
Myšlenky

Antická knihovna – Prémiové svazky

Kniha obsahuje dvě díla: O štěstí a mravnosti od Epikúra a Myšlenky z životní etiky od Publilia Syra.

0 Kč
80 Kč
přebal knihy Na veselé struně Různí
Na veselé struně

Antická knihovna – Prémiové svazky

V tradici literatury řeckořímského světa není zanedbatelný podíl, který na ní má zábavná literatura v nejširším smyslu slova.

0 Kč
80 Kč
přebal knihy Nejstarší řecká lyrika kolektiv autorů
Nejstarší řecká lyrika

Antická knihovna č. 44

Nejstarší řecká lyrika předkládá čtenáři Antické knihovny reprezentativní výbor poezie (s výjimkou eposu a sborové lyriky) vzniklé v archaickém a klasickém období straé řecké společnosti.

0 Kč
155 Kč
přebal knihy O bozích a lidech Lúkiános
O bozích a lidech

Antická knihovna č. 45

Druhý svazek Lúkiánova díla přináší mj. autobiografickou prózu O snu, ve které nahlédneme do autorova dětství...

0 Kč
135 Kč
přebal knihy O dobrodiních Lucius Annaeus Seneca
O dobrodiních

Antická knihovna č. 63

Spis O dobrodiních napsal Seneca již ke konci svého života a zabývá se v něm společenskou morálkou, otázkami poskytování a přijímání dobrodiní, vděkem a nevděkem.

0 Kč
180 Kč
přebal knihy O duševním klidu Lucius Annaeus Seneca
O duševním klidu

Antická knihovna č. 68/R

Čtvrtý svazek Senecových filozofických textů dovršuje edici jeho prozaického díla v českých překladech vydaných v AK.

365 Kč
310 Kč
přebal knihy O historii Plútarchos
O historii

Antická knihovna č. 86

Svazek O historii, obsahující čtyři pojednání, věnovaná nejslavnějším obdobím a nejproslulejším představitelům řecké a římské historie...

265 Kč
225 Kč
přebal knihy O Kýrově vychování Xenofón
O Kýrově vychování

Antická knihovna č. 5

Xenofón, oddaný ctitel a žák Sókratův, souhlasil se svým učitelem především v tom, že filosofové se mají méně věnovat teoretickým úvahám, a více se zabývat věcmi užitečnými lidem.

0 Kč
145 Kč
přebal knihy O lásce a milování Publius Ovidius Naso
O lásce a milování

Antická knihovna č. 2

Úplný soubor milostné poezie proslulého starořímského "pěvce lásky".

0 Kč
155 Kč
přebal knihy O lásce a přátelství Plútarchos
O lásce a přátelství

Antická knihovna č. 56

Do našeho výboru jsme zařadili především pojednání věnovaná lásce, manželství a rodině...

0 Kč
185 Kč
přebal knihy O lásce, přátelství a štěstí kolektiv autorů
O lásce, přátelství a štěstí

Antická knihovna – Prémiové svazky

Výběr z bohaté pokladnice antické literatury. Hrst příkladů, jak již staří Římané (a před nimi Řekové) dovedli vidět světlo a stín vzdělání...

0 Kč
90 Kč
přebal knihy O politické činnosti Plútarchos
O politické činnosti

Politice je věnován svazek Politické rady, který obsahuje pětici pojednání o aktuálních problémech Plútarchovy doby, ale i zásadním koncepčním otázkám politické morálky.

265 Kč
225 Kč
přebal knihy O povinnostech Marcus Tullius Cicero
O povinnostech

Antická knihovna č. 6

Cicero, jeden z nejvzdělanějších mužů starověku zprostředkoval Evropě řeckou kulturu, čímž si získal nesmírnou zásluhu o vzdělanost evropských národů.

0 Kč
145 Kč
přebal knihy O přírodě Titus Lucretius Carus
O přírodě

Antická knihovna č. 12

V proslulém eposu Lucretius Epikúrovu filosofii blaženosti na tomto světě.

0 Kč
135 Kč
přebal knihy O starobylosti Židů / Můj život Josephus Flavius
O starobylosti Židů / Můj život

Antická knihovna č. 75

Tento svazek je věnován dvěma menším pracím z jeho dílny, jež ač odlišné obsahem, literárním časem a autorským záběrem, přesto shodně vypovídají o vzrušené době, kterou jejich tvůrce prožíval.

265 Kč
225 Kč
přebal knihy Obrázky z řeckého života Různí
Obrázky z řeckého života

Antická knihovna č. 48

Svazek řeckých epigramů helénistického a římského období volně navazuje na Nejstarší řeckou lyriku (Antická knihovna č. 44).

0 Kč
130 Kč
přebal knihy Pěvci lásky Gaius Catullus Valerius, Sextus Propertius, Albius Tibullus
Pěvci lásky

Antická knihovna č. 18

Souborné dílo tří velkých římských lyriků, jímž byla láska téměř jediným zdrojem a tématem jejich tvorby, kteří prošli vítězně všemi stoletími evropské kultury a jejichž dílo je podnes živé.

0 Kč
120 Kč
přebal knihy Písně pastvin a lesů kolektiv autorů
Písně pastvin a lesů

Antická knihovna č. 37

Všechny autory tohoto svazku spojuje jediné téma - příroda a samozřejmě vše, co k ní patří: radosti i strasti venkovského života a především láska.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Poetika Aristotelés ze Stageiry
Poetika

Antická knihovna č. 67

Aristotelés se zabývá především problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby...

0 Kč
145 Kč
přebal knihy Portréty světovládců I kolektiv autorů
Portréty světovládců I

Antická knihovna č. 47

Životopisy římských císařů se těšily ve starém Římě i později velké pozornosti.

0 Kč
155 Kč
přebal knihy Portréty světovládců II Iulius Capitolinus, Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus Syrákúský
Portréty světovládců II

Antická knihovna č. 49

Hlavním záměrem tohoto blíže neznámého autora však nebylo líčení minulosti tak, jak vyplývalo ze zachovaných pramenů.

0 Kč
155 Kč
přebal knihy Proměny Publius Ovidius Naso
Proměny

Antická knihovna č. 25

Rozsáhlá skladba o 15 knihách je pásmem příběhů z řecké a římské mytologie, jejichž společným tématem je proměna-člověka ve zvíře, rostlinu, hvězdu apod.

0 Kč
190 Kč
přebal knihy Rukojeť / Rozpravy Epiktétos
Rukojeť / Rozpravy

Antická knihovna č. 10

Epiktétova nauka o mravním jednání, zejména o mravní výchově člověka a dalších věcech, neztratila podnes nic na své působnosti.

0 Kč
175 Kč
přebal knihy Řecké dějiny Xenofón
Řecké dějiny

Antická knihovna č. 46

Xenofón si všímá ekonomických, politickoorganizačních a vojenských opatření, podává barvité líčení válek i vnitřních převratů, na něž bylo toto období tak bohaté.

0 Kč
185 Kč
přebal knihy Řeči na sněmu Démosthenés
Řeči na sněmu

Antická knihovna č. 70

Soubor 13 řečí zařazených do tohoto svazku je svým charakterem unikátní - představuje totiž jediný dochovaný soubor řečí pronesených ve sněmu, tzv. démégorií.

315 Kč
217 Kč
přebal knihy Řečtí atomisté kolektiv autorů
Řečtí atomisté

Antická knihovna č. 43

Dochované zprávy o životě a učení starořeckých atomistů seznamují čtenáře s mnoha zajímavými stránkami antického myšlení.

0 Kč
175 Kč
přebal knihy Řím po Marku Aureliovi Héródianos
Řím po Marku Aureliovi

Antická knihovna č. 30

Události odehrávající se v římském imperíu císařského období byly vděčným námětem tvorby tehdejších historiků.

0 Kč
175 Kč
přebal knihy Satirikon Gaius Petronius Arbiter
Satirikon

Antická knihovna č. 9

Satirikon je dodnes jedním z nejvýstižnějších obrazů úpadkového římského světa.

0 Kč
145 Kč
přebal knihy Satiry Decimus Iuvenalis Iunius
Satiry

Antická knihovna č. 13

Pěti knihami svých satir se Decimus Iuvenalis Iunius zapsal zlatým písmem nejen do dějin římského písemnictví...

0 Kč
135 Kč
přebal knihy Snář Artemidóros z Efesu
Snář

Antická knihovna č. 26

I po zániku antiky trvala obliba Artemidórova Snáře v prostředí byzantském i arabském, které si v 9. století n. l. vytvořilo vlastní překlad.

0 Kč
120 Kč
přebal knihy Stručné dějiny Říma Eutropius, Rufius Festus
Stručné dějiny Říma

Antická knihovna č. 77

Účel obou spisů byl praktický, měly sloužit základnímu vzdělání, resp. k rychlé informaci zadavatelově.

285 Kč
242 Kč
přebal knihy Svět ezopských bajek Různí
Svět ezopských bajek

Antická knihovna č. 35

V paměti budoucích věků se Ezop zapsal jako objevitel a první tvůrce bajky. Jeho prozaické bajky dlouho kolovaly ústně, zapsány byly až o 300 let později, ve 3. století n. l. Postupně byly ovšem jako ezopské označovány i všecky pozdější bajky, zvláště zvířecí.

0 Kč
195 Kč
přebal knihy Synové slávy – oběti iluzí kolektiv autorů
Synové slávy – oběti iluzí

Antická knihovna č. 38

Za dominátu – tak se nazývá epocha pozdního císařství –, kdy se výjimečnost císařovy osobnosti nebývale vstupńovala a ruku v ruce s ní se rozbujela i oslava panovníka, stal se panegyrik nedílnou součástí literární produkce.

0 Kč
110 Kč
přebal knihy Šlehy a úsměvy Lúkiános
Šlehy a úsměvy

Antická knihovna č. 3

Posměch lidské hlouposti se v Lúkiánových ostrých satirách proplétá s veselou parodií mýtů a mystérií.

0 Kč
100 Kč
přebal knihy Tažení Alexandra Velikého Flavius Arriános
Tažení Alexandra Velikého

Antická knihovna č. 14

Makedonský král Alexandr zvaný Veliký patří k největším postavám antického starověku a světových dějin vůbec.

0 Kč
165 Kč
přebal knihy Tragédie Sofoklés
Tragédie

Antická knihovna č. 29

Z tohoto díla se zachovalo sedm úplných tragédií a četné zlomky, především ze satyrského dramatu Slídiči, objeveného teprve roku 1912 v egyptských papyrech...

0 Kč
185 Kč
přebal knihy Trójanky a jiné tragédie Eurípidés
Trójanky a jiné tragédie

Antická knihovna č. 39

Eurípidés, divadelní experimentátor a první jevištní básník lidského nitra, si vytkl za cíl stát se svým dílem i vychovatelem národa, mluvčím etiky lidského konání, kritikem doby a mravů...

0 Kč
165 Kč
přebal knihy Tuskulské hovory Marcus Tullius Cicero
Tuskulské hovory

Antická knihovna č. 32

Tuskulské hovory mají název podle fingovaných rozmluv, které vede žák s učitelem za pětidenního pobytu v Ciceronově vile v Tusculu.

0 Kč
195 Kč
přebal knihy Únos Proserpiny Claudius Claudianus
Únos Proserpiny

Antická knihovna – Prémiové svazky

Básník přelomu čtvrtého a pátého století n. l. Claudius Claudianus uzavírá dějiny římské literatury.

0 Kč
80 Kč
přebal knihy Ústava Platón
Ústava

Antická knihovna č. 65

Svazek Antické knihovny seznámí čtenáře s jedním z nejzajímavějších děl antické literatury – Platónovou ústavou.

0 Kč
145 Kč
přebal knihy Válečné paměti Gaius Iulius Caesar
Válečné paměti

Antická knihovna č. 16

Pod titulem Válečné paměti se dostávají do rukou českého čtenáře obě knihy Gaia Iulia Caesara, Zápisky o válce v Galii a o válce občanské, a jeho následovníků: Hirtiův dodatek (osmá kniha) k válce V Galii a spisy autorů neznámých jmen o válce alexandrijské, africké a hispánské.

0 Kč
300 Kč
přebal knihy Válka židovská I Josephus Flavius
Válka židovská I

Antická knihovna č. 60

Dvousvazková publikace obsahuje dílo židovského historika, který se jako velitel Galileje stal přímým účastníkem popisovaných událostí.

0 Kč
215 Kč
přebal knihy Válka židovská II Josephus Flavius
Válka židovská II

Antická knihovna č. 64

Druhá, závěrečná část napínavého historického spisu, jehož autor, židovský kněz, vojevůdce a historik, byl přímým účastníkem popisovaných událostí.

0 Kč
215 Kč
přebal knihy Verše o víně Různí
Verše o víně

Antická knihovna – Prémiové svazky

...k lidskému štěstí a k úsměvné pohodě patří prostřený stůl, víno, přátelé a hudba.

0 Kč
90 Kč
přebal knihy Verše z vyhnanství Publius Ovidius Naso
Verše z vyhnanství

Antická knihovna č. 53

Třetí, závěrečný svazek Ovidiova díla v Antické knihovně přináší básně z posledního desetiletí básníkova života.

0 Kč
155 Kč
přebal knihy Výbor z listů Luciliovi Lucius Annaeus Seneca
Výbor z listů Luciliovi

Antická knihovna č. 4

124 dopisů ve 20 knihách, psaných Luciliovi, ale určených veřejnosti. V těchto dopisech vysvětluje své morální a etické zásady. Toto dílo bývá považováno za jeho nejlepší dílo.

0 Kč
165 Kč
přebal knihy Vzpomínky na Sókrata Xenofón
Vzpomínky na Sókrata

Antická knihovna č. 15

Filosofův zájem se soustřeďuje k problémům morálky, politiky, vojenství, hospodářství, náboženství, umění a obrací se i k nejintimnější sféře myšlení, cítění a jednání v životě jednotlivce.

0 Kč
175 Kč
přebal knihy Z dějin císařského Říma Publius Tacitus Cornelius
Z dějin císařského Říma

Antická knihovna č. 31

Druhý svazek díla nejvýznamnějšího historika císařské doby zahrnuje tři drobné práce z počátku jeho literární činnosti a jeho první velký historický spis, nazvaný Dějiny.

0 Kč
175 Kč
přebal knihy Zlatý osel Lucius Apuleius Platonicus
Zlatý osel

Antická knihovna č. 22

Apuleinův román – jediný v celistvosti uchovaný z celého římského písemnictví – o proměně lehkomyslného římského mladíka Lucia v tvrdohlavého ušatce...

0 Kč
175 Kč
přebal knihy Zrod římského impéria Appiános
Zrod římského impéria

Antická knihovna č. 55

Římské dějiny, jež sepsal ve 2. stol. n. l. řecký historik Appiános, obsáhly ve svém původním rozsahu osudy Říma od jeho legendárních počátků až po vládu císaře Triana.

0 Kč
245 Kč
přebal knihy Životopisy dvanácti císařů Gaius Suetonius Tranquillus
Životopisy dvanácti císařů

Antická knihovna č. 24

Tuto knihu napsal Suetonius na vrcholu své úřednické dráhy v letech 115 - 120 n.l. a věnoval ji prefektu pretoriánské gardy Septiciovi Clarovi.

0 Kč
195 Kč
přebal knihy Životopisy slavných Řeků a Římanů I Plútarchos
Životopisy slavných Řeků a Římanů I

Antická knihovna č. 74

Plútarchos (asi 45-125), řecký filozof a historik z biótské Chairóneie, byl jedním z nejvzdělanějších a nejplodnějších spisovatelů římské doby a poslední univerzální řecký myslitel.

430 Kč
250 Kč
přebal knihy Životopisy slavných Řeků a Římanů II Plútarchos
Životopisy slavných Řeků a Římanů II

Antická knihovna č. 76

Druhý svazek Plútarchových srovnávacích životopisů obsahuje osm dvojic řecko-římských včetně čtyř životopisů dochovaných samostatně.

430 Kč
340 Kč