Eutropius

O autorovi

Eutropius (4. stol.) římský historik, za císaře Valenta (364–378) byl vysokým úředníkem císařského dvora a roku 387 zastával úřad konsula. Na císařův popud sepsal historickou příručku Breviarium ab Urbe condita libri X, v níž vylíčil římské dějiny od Romula až po vládu císaře Ioviana (364). Pro stručnost, ucelenost a objektivitu podání byla oblíbena po staletí jako jeden ze základních textů až do novověku.

Z našich knih

Autor