Aktuálně

přebal knihy Athénská ústava

Aristotelés ze Stageiry
Athénská ústava

Nerozsáhlý spisek popisuje vývoj a uspořádání athénské společnosti od mytických počátků až po demokratickou reformu a ústavní zřízení athénské obce v druhé polovině 4. století př. Kr. spolu s podrobným vykreslením úřednického aparátu a soudnictví. Pro poznání počátků demokracie jako systému správy státu má toto dílko mimořádnou poznatkovou hodnotu, umocněnou jeho autentičností.

Nový překlad prof. Pavla Olivy, předního znalce řecké antiky, který je v pořadí teprve druhým českým překladem Athénské ústavy, přináší poslední verzi doplněnou navíc o fragmenty z pozdějších autorů. Cenným obohacením této nové edice je rozsáhlý poznámkový aparát, usnadňující pochopení historických informací a termínů.


Tipy na knihy

přebal knihy Pražské legendy

kolektiv autorů
Pražské legendy

Pražské legendy od Aloise Jiráska, Josefa Svátka, Eduarda PetiškyJulia Košnáře pro malé čtenáře převyprávěl František Mikolášek.

  • O Libuši
  • O Horymírovi
  • Karlův most
  • Mistr Hanuš
  • O Golemovi
  • O Daliborovi
  • O Bruncvíkovi
  • Faustův dům
  • O stavbě kostela na Karlově

Válka židovská I

přebal knihy Válka židovská I

Antická knihovna č. 60

Dvousvazková publikace obsahuje dílo židovského historika, který se jako velitel Galileje stal přímým účastníkem popisovaných událostí.

Železná opona / Československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948–1989

přebal knihy Železná opona / Československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948–1989

I když publikace svým obsahem naplňuje charakter objevného vědeckého díla, je díky svému přístupnému stylu a zvolené koncepci prvořadě určena široké veřejnosti.

Dějiny VI

přebal knihy Dějiny VI

Antická knihovna č. 34

Livius patří k významným římským historikům.

František Krátký – český fotograf před 100 lety

přebal knihy František Krátký – český fotograf před 100 lety

Fotografické dílo Františka Krátkého výstižným způsobem ilustruje proměny životního stylu a všedního dne člověka na konci 19. století, v závěru jedné epochy a na prahu epochy druhé.

A Doggie and a Pussycat: How They Were Washing the Floor

přebal knihy A Doggie and a Pussycat: How They Were Washing the Floor

Josef Čapek, the writer, wrote for you the Tale About a doggie and a pussycat.

Historický lexikon městysů a měst

přebal knihy Historický lexikon městysů a měst

Vývoj postavení a funkce městských sídel v dějinách územněsprávního členění českých zemí od roku 1850 do současnosti.