Aktuálně

přebal knihy Athénská ústava

Aristotelés ze Stageiry
Athénská ústava

Nerozsáhlý spisek popisuje vývoj a uspořádání athénské společnosti od mytických počátků až po demokratickou reformu a ústavní zřízení athénské obce v druhé polovině 4. století př. Kr. spolu s podrobným vykreslením úřednického aparátu a soudnictví. Pro poznání počátků demokracie jako systému správy státu má toto dílko mimořádnou poznatkovou hodnotu, umocněnou jeho autentičností.

Nový překlad prof. Pavla Olivy, předního znalce řecké antiky, který je v pořadí teprve druhým českým překladem Athénské ústavy, přináší poslední verzi doplněnou navíc o fragmenty z pozdějších autorů. Cenným obohacením této nové edice je rozsáhlý poznámkový aparát, usnadňující pochopení historických informací a termínů.


Tipy na knihy

přebal knihy Pražské legendy

kolektiv autorů
Pražské legendy

Pražské legendy od Aloise Jiráska, Josefa Svátka, Eduarda PetiškyJulia Košnáře pro malé čtenáře převyprávěl František Mikolášek.

  • O Libuši
  • O Horymírovi
  • Karlův most
  • Mistr Hanuš
  • O Golemovi
  • O Daliborovi
  • O Bruncvíkovi
  • Faustův dům
  • O stavbě kostela na Karlově

Dějiny VI

přebal knihy Dějiny VI

Antická knihovna č. 34

Livius patří k významným římským historikům.

Kapitoly o přírodě

přebal knihy Kapitoly o přírodě

Antická knihovna č. 19

Encyklopedické dílo zahrnuje anthropologii, živočichopis a rostlinopis, nauku o lécích a lékařství a nerostopis.

Tatínku, máme tě rádi

přebal knihy Tatínku, máme tě rádi

Tatínkům, kteří bydlí v srdcích těch, kdo je milují.

Jizvy zůstávají / Dědictví zla stále živé

přebal knihy Jizvy zůstávají / Dědictví zla stále živé

Kniha zachycuje drama, které se odehrálo v nejedné rodině politického vězně, a je doplňkem mozaiky vypovídající prostřednictvím různých prací o kauze politických vězňů.

Listy přátelům I

přebal knihy Listy přátelům I

Antická knihovna č. 61

Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př. n. l.) je jednou z nejznámějších postav starořímských dějin. Z původního nesčíslného množství Ciceronových dopisů se v úplnosti dochovalo 864 listů.