Aktuálně

přebal knihy Athénská ústava

Aristotelés ze Stageiry
Athénská ústava

Nerozsáhlý spisek popisuje vývoj a uspořádání athénské společnosti od mytických počátků až po demokratickou reformu a ústavní zřízení athénské obce v druhé polovině 4. století př. Kr. spolu s podrobným vykreslením úřednického aparátu a soudnictví. Pro poznání počátků demokracie jako systému správy státu má toto dílko mimořádnou poznatkovou hodnotu, umocněnou jeho autentičností.

Nový překlad prof. Pavla Olivy, předního znalce řecké antiky, který je v pořadí teprve druhým českým překladem Athénské ústavy, přináší poslední verzi doplněnou navíc o fragmenty z pozdějších autorů. Cenným obohacením této nové edice je rozsáhlý poznámkový aparát, usnadňující pochopení historických informací a termínů.


Tipy na knihy

přebal knihy Pražské legendy

kolektiv autorů
Pražské legendy

Pražské legendy od Aloise Jiráska, Josefa Svátka, Eduarda PetiškyJulia Košnáře pro malé čtenáře převyprávěl František Mikolášek.

  • O Libuši
  • O Horymírovi
  • Karlův most
  • Mistr Hanuš
  • O Golemovi
  • O Daliborovi
  • O Bruncvíkovi
  • Faustův dům
  • O stavbě kostela na Karlově

O lásce a milování

přebal knihy O lásce a milování

Antická knihovna č. 2

Úplný soubor milostné poezie proslulého starořímského "pěvce lásky".

Císař Karel IV.

přebal knihy Císař Karel IV.

Kniha o Karlu IV. zachycuje příběh člověka, který jako malé dítě byl vyrván z matčina náručí, uvržen do sklepního vězení a  posléze odvezen do daleké ciziny. Jako urozený jinoch se pouštěl do pochybných dobrodružství, „dal se na cestu hříchů mládí“, jak cudně poznamená kronikář...

Argonautica

přebal knihy Argonautica

Valerius Flaccus (1. stol. n.l.), římský epický básník. Je autorem nedokončeného(?) mytologického eposu Argonautica o osmi knihách.

Maminko, máme tě rádi

přebal knihy Maminko, máme tě rádi

Toto je knížka o štěstí...

O štěstí mít maminku.

Almanach českých šlechtických rodů 2009

přebal knihy Almanach českých šlechtických rodů 2009

Jubilejní desátý díl Almanachu českých šlechtických rodů.

Poetika

přebal knihy Poetika

Antická knihovna č. 67

Aristotelés se zabývá především problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby...