O duševním klidu

Základní informace

přebal knihy O duševním klidu
Autor:
Lucius Annaeus Seneca
Redaktor:
Josef Šmatlák
Překlad:
Václav Bahník
Edice:
Antická knihovna
Kategorie:
naučná literatura, vzdělání
Jazyk:
čeština
Vydání:
druhé
Rok vydání:
2004
Originál:
Z latinských originálů
ISBN:
80-86410-43-9
EAN:
9788086410432
Nakladatel:
Baset, Arista
Počet stran:
396
Formát:
120 × 198 mm
Hmotnost:
550 g
Papír:
90g, BO
Vazba:
pevná, V8
Stav:
v prodeji

Blíže o knize

Antická knihovna č. 68/R

Seneca vždy patřil a stále patří k nejznámějším a nejoblíbenějším římským autorům. Jeho filozofické spisy, úvahy a konsolace čili útěchy byly hojně čteny pro naléhavý etický obsah a srozumitelnost. Hledá cesty k mravní odpovědnosti cti, vnitřní svobodě a duševní vyrovnanosti, uvažuje o smrti a o přátelství a jeho prospěšnosti a potřebnosti, chválí odpoutání od materiálních potřeb, prosazuje myšlenku o rovnosti všech lidí apod. Je to filozofie praktického života a lze z ní vyčíst mnoho autorových vlastních zkušeností ze vzrušené doby, kterou prožíval.

Jsou knihy, které musí číst každý vzdělanec. Jsou jakoby čočkami, skrze které jsme se už po staletí učili vidět věci a interpretovat svět. Mezi takové knihy patří díla Lucia Annaea Seneky. Už skoro dvě tisíciletí se k nim obrací pozornost čtenářů, neustále pomáhají formovat další a další generace. V antické knihovně už vyšly tři svazky Senekových spisů (Výbor z listů Luciliovi, přeložil Bohumil Ryba, 1969, Další listy Luciliovi, přeložil Václav Bahník, 1984, O dobrodiních, přeložil Václav Bahník, 1991) a každý z nich je opatřen zasvěceným úvodem.

Seneca patřil a stále patří k nejznámějším a nejvýznamnějším římským spisovatelům. Za svou ne vždy jednoznačně kladnou popularitu vděčí především etickému obsahu svých děl, která byla po věky zdrojem morální posily v různých životních situacích. Seneca se totiž ve svých filozofických dílech i v dopisech zaměřuje hlavně na etiku a z pozic stoických, s mírnou příměsí vlivů jiných (Pýthagorás, Epikúros, kynická škola), hledá především cestu k mravní opravdovosti, vnitřní svobodě a duševní vyrovnanosti, zamýšlí se nad smrtí, vyžaduje přátelské vztahy mezi lidmi, chválí chudobu a odpoutání od potřeb, vyslovuje tezi o rovnosti všech lidí, včetně otroků.

Senekova filozofie není původní, jeho díla vycházejí z různých pramenů, on však do nich vždy přidává svou zkušenost, své zaujetí, svou osobnost a vytváří z nich díla vysoké umělecké hodnoty a působivosti. Přispívá k tomu i jeho osobitý styl vyznačující se odporem k složitým souvětím a zálibou v úsečných větách, myšlenkově zhuštěných a formálně vyzdobených vším, co vymyslela rétorika. Seneca je velký učitel a rádce, jak se stavět k různým životním situacím. Hned v 1. listě Luciliovi píše: „Největší část života uniká těm, kdo dělají špatně, velká část těm, kdo nedělají nic, celý život těm, kdo dělají, co nemají dělat.“ Senekův mudrc se nebojí smrti, hluboce vnímá lidské city, miluje samotu a ticho, zná krátkost života i to, co jediné jej může učinit snesitelným. Ví, co je to ctnost, i to, že jen v ní je pramen štěstí. Vyzdvihuje chudobu a život podle přirozenosti. Zná povinnosti života ve společnosti. Nepohrdá otrokem, protože v něm uznává člověka a bratra. Je bohatý, protože pohrdá bohatstvím. Je svobodný, protože umí držet na uzdě vášně. Je důsledný, protože umí uvést v soulad činy se slovy.

    Další svazky autora:
Další informace: ObsahUkázka z knihy

Cena

Doporučená cena:
365 Kč
Naše cena:
310 Kč
Doprava:
od 0 Kč (dle podmínek)
Balné:
0 KčDalší knihy z edice Antická knihovna

přebal knihy Aeneis přebal knihy Amfitryon a jiné komedie přebal knihy Antické válečné umění přebal knihy Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví přebal knihy Argonautica přebal knihy Athénská ústava přebal knihy Cesta po Řecku I přebal knihy Cesta po Řecku II přebal knihy Člověk a příroda přebal knihy Další listy Luciliovi přebal knihy Dějiny přebal knihy Dějiny I (Polybios) přebal knihy Dějiny II (Polybios) přebal knihy Dějiny II-III přebal knihy Dějiny III (Polybios) přebal knihy Dějiny IV přebal knihy Dějiny IV (Polybios) přebal knihy Dějiny římské říše za soumraku antiky přebal knihy Dějiny V přebal knihy Dějiny VI přebal knihy Dějiny VII přebal knihy Deset knih o architektuře přebal knihy Dobrodružství lásky: Řecký román I. přebal knihy Dopisy přebal knihy Dvojí pohled na římské dějiny přebal knihy Farsalské pole přebal knihy Héraklés a jiné tragédie přebal knihy Héro a Leandros přebal knihy Hippolytos a jiné tragédie přebal knihy Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků přebal knihy Hovory k sobě přebal knihy Kapitoly o přírodě přebal knihy Komedie pro všední den přebal knihy Krize římské republiky přebal knihy Letopisy přebal knihy Listy hetér přebal knihy Listy přátelům I přebal knihy Myšlenky přebal knihy Na veselé struně přebal knihy Nejstarší řecká lyrika přebal knihy O bozích a lidech přebal knihy O dobrodiních přebal knihy O historii přebal knihy O Kýrově vychování přebal knihy O lásce a milování přebal knihy O lásce a přátelství přebal knihy O lásce, přátelství a štěstí přebal knihy O politické činnosti přebal knihy O povinnostech přebal knihy O přírodě přebal knihy O starobylosti Židů / Můj život přebal knihy Obrázky z řeckého života přebal knihy Pěvci lásky přebal knihy Písně pastvin a lesů přebal knihy Poetika přebal knihy Portréty světovládců I přebal knihy Portréty světovládců II přebal knihy Proměny přebal knihy Rukojeť / Rozpravy přebal knihy Řecké dějiny přebal knihy Řeči na sněmu přebal knihy Řečtí atomisté přebal knihy Řím po Marku Aureliovi přebal knihy Satirikon přebal knihy Satiry přebal knihy Snář přebal knihy Stručné dějiny Říma přebal knihy Svět ezopských bajek přebal knihy Synové slávy – oběti iluzí přebal knihy Šlehy a úsměvy přebal knihy Tažení Alexandra Velikého přebal knihy Tragédie přebal knihy Trójanky a jiné tragédie přebal knihy Tuskulské hovory přebal knihy Únos Proserpiny přebal knihy Ústava přebal knihy Válečné paměti přebal knihy Válka židovská I přebal knihy Válka židovská II přebal knihy Verše o víně přebal knihy Verše z vyhnanství přebal knihy Výbor z listů Luciliovi přebal knihy Vzpomínky na Sókrata přebal knihy Z dějin císařského Říma přebal knihy Zlatý osel přebal knihy Zrod římského impéria přebal knihy Životopisy dvanácti císařů přebal knihy Životopisy slavných Řeků a Římanů I přebal knihy Životopisy slavných Řeků a Římanů II