Polybios a jeho svět

Základní informace

přebal knihy Polybios a jeho svět
Autor:
Pavel Oliva
Redaktor:
Josef Šmatlák
Obrazový doprovod:
16 stran černobílé obrazové přílohy
Edice:
Antická knihovna – doprovodná řada
Kategorie:
historie, populárně naučná literatura
Jazyk:
čeština
Vydání:
první
Rok vydání:
2013
ISBN:
978-80-86410-68-5
EAN:
9788086410685
Nakladatel:
Baset, Arista
Počet stran:
104
Formát:
155 × 230 mm
Hmotnost:
500 g
Papír:
90g BO + 135 křída mat
Vazba:
pevná, V8
Stav:
v prodeji

Blíže o knize

Polybios (asi 200-118 př. Kr.) patří k nejvýznamnějším osobnostem antické literatury. Spolu s ThúkýdidemHérodotem tvoří trojhvězdí starořeckého dějepisectví. Pocházel z arkadské Megalopole, z bohaté rodiny, jeho otec zastával vysokou hodnost stratéga Achajského spolku. Díky tomu získal dobré vzdělání, jež mu usnadnilo politickou i vojenskou kariéru. Roku 166 se dostal do Říma jako jeden z tisíce rukojmích po vítězství římského vojska u Pydny, po němž se Římané stali rozhodující mocenskou silou v celém tehdy známém světě. V Římě strávil Polybios 17 let a spřátelil se s nejvýznačnějšími patricijskými rodinami. Roku 150 získal osobní svobodu a odjel do Afriky, kde se věnoval studiu historie a cestoval. Osobně byl přítomen i finále třetí kartáginské války a následnému zničení Kartága v roce 146. Poté se z pověření římského senátu odebral do Řecka, aby tam pomohl uspořádat politické poměry. Již od svého mládí se věnoval literární činnosti, z jeho díla se však dochovaly pouze Dějiny o 40 knihách, z nich pak prvních pět knih v úplnosti, zbylé ve zlomcích či citátech. Polybios v nich zachytil děje ve světě ovládaném Římem během 3.-2. století př. Kr. a je pro toto období klíčovým pramenem. Leitmotivem jeho spisu je proměna římské říše ve světovou velmoc a vylíčení příčin jejího vzestupu.

Polybiovo dějepisné veledílo přeložil do češtiny vůbec poprvé Pavel Oliva v letech 2007-2012. Během náročné práce na překladu obtížného textu se potýkal se záplavou historických údajů, jež částečně objasnil v poznámkách k jednotlivým knihám. Podrobnější výklad k nim pak zpracoval v této monografii, v níž se soustředil na Polybiovy komentáře k dobovým událostem, hodnocení jejich protagonistů a především na jeho koncepci a metodologii historiografie. Polybios a jeho svět tvoří organický pandán k Dějinám.


V předložené publikaci jsem shrnul Polybiovy názory vyslovené při rozličných příležitostech a roztroušené na různých místech jeho výkladu do několika tématických celků. Snažil jsem dát v nich hlavní slovo Polybiovi, ale současně jsem jeho výroky a stanoviska konfrontoval s jinými prameny.


Pavel Oliva


Další informace: Ukázka z knihyObsah

Cena

Doporučená cena:
255 Kč
Naše cena:
225 Kč
Doprava:
od 0 Kč (dle podmínek)
Balné:
0 KčDalší knihy z edice Antická knihovna – doprovodná řada

přebal knihy Civilizace starověkého Středomoří (2 díly) přebal knihy Démosthenés přebal knihy Kolébka demokracie přebal knihy Stručné dějiny latinské literatury středověku přebal knihy Svět helénismu přebal knihy Zrození evropské civilizace