Edice Antická knihovna – doprovodná řada

O edici

Doprovodná řada edice Antická knihovna.

Základní řadu klasických děl antické literatury, která vychází od r. 1969, doprovází od r. 2000 řada příležitostně vydávaných původních monografií, věnovaných vybraným etapám a osobnostem antických dějin a kultury a kulturnímu dědictví. Ty přehledně shrnují dosavadní stav poznání na základě vlastní badatelské práce autorů a studia rozsáhlé odborné literatury a scelují informace obsažené v dílech literárních do souvislého obrazu starověkého světa, odpovídajícího současným vzdělanostním nárokům.

Knihy v edici

V prodeji

Vyprodáno