Baset > Autoři > Epikúros
O autoroviAutor

Epikúros

O autorovi

Epikúros, tento filosof, který je považován za největšího materilistického filosofa helénistické doby, se narodil roku 341 př. n. l. na Samu. Jeho otec zde byl osadníkem, ale byl současně athénským občanem. Do filosofie Epikúra uvedl Démokritovec Nausifanés. Později však Epikúros vždy tvrdil, že je ve filosofii samoukem. V roce 306 př. n. l. založil v Athénách filosofickou školu, která se podle toho, že jí zakoupil dům se zahradou, nazývala Képos (Zahrada). Z jeho rozsáhlého díla se bohužel zachovaly pouze tezovitě formulované hlavní články učení a tři dopisy, které jsou uvedeny v 10. knize spisu o filosofech od Diogena Laërtia. Pro poznání Epikúrovy filosofie je však největším zdrojem Lucretiova báseň O podstatě světa (De rerum natura). Epikúros zemřel v roce 270 př. n. l.

Doporučujeme:
Antika – Epikúros

Z našich knih

Autor