Řecké dějiny

Základní informace

přebal knihy Řecké dějiny
Autor:
Xenofón
Redaktor:
Svatava Matoušková
Překlad:
Václav Bahník, Alena Frolíková, Josef Hejnic
Edice:
Antická knihovna
Kategorie:
historie, vzdělání
Jazyk:
čeština
Vydání:
první
Rok vydání:
1982
Originál:
Z řeckých originálů
ISBN:
25-008-82
EAN:
<n/a>
Nakladatel:
Svoboda
Počet stran:
376
Formát:
105 × 205 mm
Hmotnost:
300 g
Vazba:
pevná, V8
Stav:
vyprodáno

Blíže o knize

ANTIKVARIÁT
Odřený přebal, ale jinak v dobrém stavu.

Antická knihovna č. 46

Athéňan Xenofón (žil asi v letech 430-355 př. n. l.) je u nás znám především jako autor Anabaze, Vzpomínek na Sókrata a díla O Kýrově vychování. Jeho Řecké dějiny (Hllénika) se nyní dostávají v českém překladu čtenářům do rukou poprvé. Vyprávějí o událostech z let 411-362 př. n. l. a jsou obrazem krize klasických řeckých městských států, která se projevila bojem o hegemonii nad řeckým světem.

Xenofón si všímá ekonomických, politickoorganizačních a vojenských opatření, podává barvité líčení válek i vnitřních převratů, na něž bylo toto období tak bohaté. Přímo před čtenářem vystupuje ve víru bouřlivých událostí mnoho významných mužů - např. Alkibiadés, Sókratés, Kritiás, Kýros Mladší...

Řecké dějiny vznikaly postupně téměř čtyřicet let. Na počátku díla se nám jako autor jeví jako Sókratův žák, kritický k athénské demokracii, později (zvláště při líčení událostí z let 396-187/6 př. n. l.) u něho převládá zájem o historickou úlohu Sparty. Poslední etapu boje o hegemonii nad Řeckem, která vedla k bitvě u Mantineie (r. 362 př. n. l.), zpracovával v době, kdy se v Makedonii začínala hrozivě zvětšovat moc krále Filippa, který nakonec vyřešil spory řeckých městských států jejich sjednocením pod makedonskou vládou a přípravou společného tažení proti perské říši. Xenofón byl ovšem stoupencem politické a vojenské spolupráce Athén a Sparty, dvou tradičních spojenců z období řecko-perských válek. Proto v závěrečné části Řeckých dějin nejednou zdůraznil poučný smysl minulých událostí, jež podle jeho názoru nabádaly občany obou největších řeckých států k společnému postupu. Z tohoto hlediska jsou Xenofóntovy Řecké dějiny sbírkou varovných i povzbudivých příkladů, neboť je to člověk, jehož osobní příklad má podle klasického řeckého názoru, jehož bylo Xenofón odchovancem, při dějinném procesu rozhodující význam.

Věcně velmi zajímavé jsou i jeho spisy O státních příjmech a Lakedaimonské zřízení.

    Další svazky autora:

Cena

Doporučená cena:
<n/a> Kč
Naše cena:
185 Kč
Doprava:
od 0 Kč (dle podmínek)
Balné:
0 Kč

VyprodánoDalší knihy z edice Antická knihovna

přebal knihy Aeneis přebal knihy Amfitryon a jiné komedie přebal knihy Antické válečné umění přebal knihy Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví přebal knihy Argonautica přebal knihy Athénská ústava přebal knihy Cesta po Řecku I přebal knihy Cesta po Řecku II přebal knihy Člověk a příroda přebal knihy Další listy Luciliovi přebal knihy Dějiny přebal knihy Dějiny I (Polybios) přebal knihy Dějiny II (Polybios) přebal knihy Dějiny II-III přebal knihy Dějiny III (Polybios) přebal knihy Dějiny IV přebal knihy Dějiny IV (Polybios) přebal knihy Dějiny římské říše za soumraku antiky přebal knihy Dějiny V přebal knihy Dějiny VI přebal knihy Dějiny VII přebal knihy Deset knih o architektuře přebal knihy Dobrodružství lásky: Řecký román I. přebal knihy Dopisy přebal knihy Dvojí pohled na římské dějiny přebal knihy Farsalské pole přebal knihy Héraklés a jiné tragédie přebal knihy Héro a Leandros přebal knihy Hippolytos a jiné tragédie přebal knihy Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků přebal knihy Hovory k sobě přebal knihy Kapitoly o přírodě přebal knihy Komedie pro všední den přebal knihy Krize římské republiky přebal knihy Letopisy přebal knihy Listy hetér přebal knihy Listy přátelům I přebal knihy Myšlenky přebal knihy Na veselé struně přebal knihy Nejstarší řecká lyrika přebal knihy O bozích a lidech přebal knihy O dobrodiních přebal knihy O duševním klidu přebal knihy O historii přebal knihy O Kýrově vychování přebal knihy O lásce a milování přebal knihy O lásce a přátelství přebal knihy O lásce, přátelství a štěstí přebal knihy O politické činnosti přebal knihy O povinnostech přebal knihy O přírodě přebal knihy O starobylosti Židů / Můj život přebal knihy Obrázky z řeckého života přebal knihy Pěvci lásky přebal knihy Písně pastvin a lesů přebal knihy Poetika přebal knihy Portréty světovládců I přebal knihy Portréty světovládců II přebal knihy Proměny přebal knihy Rukojeť / Rozpravy přebal knihy Řeči na sněmu přebal knihy Řečtí atomisté přebal knihy Řím po Marku Aureliovi přebal knihy Satirikon přebal knihy Satiry přebal knihy Snář přebal knihy Stručné dějiny Říma přebal knihy Svět ezopských bajek přebal knihy Synové slávy – oběti iluzí přebal knihy Šlehy a úsměvy přebal knihy Tažení Alexandra Velikého přebal knihy Tragédie přebal knihy Trójanky a jiné tragédie přebal knihy Tuskulské hovory přebal knihy Únos Proserpiny přebal knihy Ústava přebal knihy Válečné paměti přebal knihy Válka židovská I přebal knihy Válka židovská II přebal knihy Verše o víně přebal knihy Verše z vyhnanství přebal knihy Výbor z listů Luciliovi přebal knihy Vzpomínky na Sókrata přebal knihy Z dějin císařského Říma přebal knihy Zlatý osel přebal knihy Zrod římského impéria přebal knihy Životopisy dvanácti císařů přebal knihy Životopisy slavných Řeků a Římanů I přebal knihy Životopisy slavných Řeků a Římanů II