Poetika

Základní informace

přebal knihy Poetika
Autor:
Aristotelés ze Stageiry
Redaktor:
Dana Kestřánková
Překlad:
Milan Mráz
Edice:
Antická knihovna
Kategorie:
historie, odborná literatura, vzdělání
Jazyk:
čeština
Vydání:
v AK první
Rok vydání:
1996
Originál:
Z řeckého originálu
ISBN:
80-205-0295-5
EAN:
<n/a>
Nakladatel:
Svoboda
Počet stran:
230
Formát:
135 × 205 mm
Hmotnost:
250 g
Vazba:
brožovaná, V2
Stav:
vyprodáno

Blíže o knize

ANTIKVARIÁT
Odřená obálka, ale jinak v dobrém stavu.

Antická knihovna č. 67

Umělci i filozofové starého Řecka dosáhli ve svých oborech výsledků, které mimořádně ovlivnily další vývoj lidského pohledu na svět a které jsou v mnohém podnětné i pro naši dobu. Platí to i o Aristotelově Poetice, prvním filozofickém díle, v němž se stalo básnické umění předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá především problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby, ale jeho úvahy se týkají i jiných druhů poezie a povahy umění vůbec. Celý výklad je založen na Aristotelově pojetí umění jako tvořivého zobrazování skutečnosti, které obohacuje lidské poznání, uspokojuje touhu po kráse a pomáhá zušlechťovat city člověka. Přestože Poetika se s největší pravděpodobností nedochovala pozdějším epochám ve své úplné původní podobě, stala se pro pozdní středověk i novověk jedním ze základních vodítek při řešení teoretických otázek básnické i dramatické tvorby i obecné problematiky umění.

Dnešní čtenář v ní nalezne poučení nejen o jedné významné složce Aristotelova myslitelského odkazu, ale i o značné části vrcholných děl starých řeckých básníků a o zásadách, podle nichž byla tvořena, a také o počáteční podobě mnohých otázek, k nimž se teorie umění musí – pokaždé v jiných souvislostech – stále znovu vracet. Některé skutečnosti svědčí o tom, že Poetika se původně skládala ze dvou knih, z nichž druhá, věnovaná řecké komedii, se ztratila již během starověku. Za pravděpodobné svědectví o obsahu této knihy se pokládá anonymní soubor krátkých výpisků dochovaný ve středověkém opisu a známý pod názvem Tractatus Coislianus nebo Anonymní pojednání o komedii, na jehož existenci upozornil slavný román Umberta Eka Jméno růže.

    Další svazky autora:
Další informace: ObsahUkázka z knihy

Cena

Doporučená cena:
<n/a> Kč
Naše cena:
145 Kč
Doprava:
od 0 Kč (dle podmínek)
Balné:
0 Kč

VyprodánoDalší knihy z edice Antická knihovna

přebal knihy Aeneis přebal knihy Amfitryon a jiné komedie přebal knihy Antické válečné umění přebal knihy Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví přebal knihy Argonautica přebal knihy Athénská ústava přebal knihy Cesta po Řecku I přebal knihy Cesta po Řecku II přebal knihy Člověk a příroda přebal knihy Další listy Luciliovi přebal knihy Dějiny přebal knihy Dějiny I (Polybios) přebal knihy Dějiny II (Polybios) přebal knihy Dějiny II-III přebal knihy Dějiny III (Polybios) přebal knihy Dějiny IV přebal knihy Dějiny IV (Polybios) přebal knihy Dějiny římské říše za soumraku antiky přebal knihy Dějiny V přebal knihy Dějiny VI přebal knihy Dějiny VII přebal knihy Deset knih o architektuře přebal knihy Dobrodružství lásky: Řecký román I. přebal knihy Dopisy přebal knihy Dvojí pohled na římské dějiny přebal knihy Farsalské pole přebal knihy Héraklés a jiné tragédie přebal knihy Héro a Leandros přebal knihy Hippolytos a jiné tragédie přebal knihy Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků přebal knihy Hovory k sobě přebal knihy Kapitoly o přírodě přebal knihy Komedie pro všední den přebal knihy Krize římské republiky přebal knihy Letopisy přebal knihy Listy hetér přebal knihy Listy přátelům I přebal knihy Myšlenky přebal knihy Na veselé struně přebal knihy Nejstarší řecká lyrika přebal knihy O bozích a lidech přebal knihy O dobrodiních přebal knihy O duševním klidu přebal knihy O historii přebal knihy O Kýrově vychování přebal knihy O lásce a milování přebal knihy O lásce a přátelství přebal knihy O lásce, přátelství a štěstí přebal knihy O politické činnosti přebal knihy O povinnostech přebal knihy O přírodě přebal knihy O starobylosti Židů / Můj život přebal knihy Obrázky z řeckého života přebal knihy Pěvci lásky přebal knihy Písně pastvin a lesů přebal knihy Portréty světovládců I přebal knihy Portréty světovládců II přebal knihy Proměny přebal knihy Rukojeť / Rozpravy přebal knihy Řecké dějiny přebal knihy Řeči na sněmu přebal knihy Řečtí atomisté přebal knihy Řím po Marku Aureliovi přebal knihy Satirikon přebal knihy Satiry přebal knihy Snář přebal knihy Stručné dějiny Říma přebal knihy Svět ezopských bajek přebal knihy Synové slávy – oběti iluzí přebal knihy Šlehy a úsměvy přebal knihy Tažení Alexandra Velikého přebal knihy Tragédie přebal knihy Trójanky a jiné tragédie přebal knihy Tuskulské hovory přebal knihy Únos Proserpiny přebal knihy Ústava přebal knihy Válečné paměti přebal knihy Válka židovská I přebal knihy Válka židovská II přebal knihy Verše o víně přebal knihy Verše z vyhnanství přebal knihy Výbor z listů Luciliovi přebal knihy Vzpomínky na Sókrata přebal knihy Z dějin císařského Říma přebal knihy Zlatý osel přebal knihy Zrod římského impéria přebal knihy Životopisy dvanácti císařů přebal knihy Životopisy slavných Řeků a Římanů I přebal knihy Životopisy slavných Řeků a Římanů II