Aristotelés ze Stageiry

O autorovi

Aristotelés ze Stageiry (384 – 322 př. Kr.) proslul jako nejvšestranější učenec a filozof své doby, ba antického starověku vůbec. Jako mladík strávil dvacet let v Platónově Akademii, pak po osmiletém působení na makedonském královském dvoře v roli vychovatele mladého prince Alexandra se vrátil do Athén a založil tam vlastní, tzv. peripatetickou školu. Jeho filozofické a literární dílo je nesmírně rozsáhlé, třebaže se řada spisů ztratila, a rozděluje se do 3 skupin: exoterické spisy (např. O duši; Politikos) určené veřejnosti, školní a přípravné texty (např. Athénská ústava), které sloužily pro vzdělání Aristotelových žáků, filozofické a vědecké spisy z nejrůznějších oborů (dochované nejlépe) shrnuté do souboru Corpus Aristotelicum, jež zahrnuje spisy logické (např. Kategorie; První i Druhé analytiky), přírodně filozofické (Etika Nikomachova), politické a literárně estetické (Politika; Poetika; Rétorika).

    Doporučujeme:

Z našich knih

Autor