O povinnostech

Základní informace

přebal knihy O povinnostech
Autor:
Marcus Tullius Cicero
Redaktor:
Hana Volfová
Překlad:
Jaroslav Ludvíkovský
Edice:
Antická knihovna
Kategorie:
historie, naučná literatura, vzdělání
Jazyk:
čeština
Vydání:
první
Rok vydání:
1970
Originál:
De officiis
ISBN:
25-086-70
EAN:
<n/a>
Nakladatel:
Svoboda
Počet stran:
196
Formát:
105 × 205 mm
Hmotnost:
250 g
Vazba:
pevná, V8
Stav:
vyprodáno

Blíže o knize

ANTIKVARIÁT
Odřený přebal, ale jinak v dobrém stavu.

Antická knihovna č. 6

Knihu O povinnostech (De officiis) napsal Marcus Tullius Cicero v posledním roce svého života, uprostřed zápasu za obnovu republikánské ústavy, zápasu, v němž nakonec zaplatil životem svou věrnost myšlence. Tak se stal tento spis bezděky Ciceronovým mravním odkazem nejen synu Markovi, jemuž jej věnoval, ale i všem pozdějším věkům.

Cicero, jeden z nejvzdělanějších mužů starověku, zprostředkoval Evropě řeckou kulturu, čímž si získal nesmírnou zásluhu o vzdělanost evropských národů.

Jeho řeckolatinská učebnice mravnosti dokazuje, jak hluboký smysl pro základní hodnoty lidského života, spravedlnost, toleranci a sebekritiku, přirozený mravní cit, svobodu i osobitost měl její autor, ne nadarmo nazývaný prvním moderním Evropanem.

    Další svazky autora:


Proč je Cicero slavný?
Zásluhy Marca Tullia Cicerona o latinskou literaturu a filozofii jsou nesporné. Cicero nejvíce zapůsobil jako stylistický a jazykový příklad; již v antice se stal „klasikem“ latinského jazyka. Jeho řeči se četly a analyzovaly jako rétorický vzor až do novověku. Svými teoretickými díly zprostředkoval latinskému publiku terminologii a klíčové látky řecké filozofie.

Jeho vynikající mluvní a rétorické schopnosti byly v římské společnosti, v níž se veřejné řeči přikládal nesmírný význam, nejlepším předpokladem pro latinskou dráhu. Cicero byl zvolen roku 69 př. Kr. edilem, 66 př. Kr. prétorem a nakonec 63 př. Kr. konsulem. Byl však i významným politikem, jak tomu sám věřil?

Německý historik Theodor Mommsen soudil, že Cicero „jako státník postrádal vzhled, náhled a pohled.“ „Vlastně nejsa od žádné strany anebo, což je skoro totéž, od strany materiálních zájmů, nebyl ničím víc než krátkozrakým egoistou“, „přebohatý slovy (jak sám říkal), myšlenkami nad pomyšlení chudý.“ Mommseův soud byl jednostranný. Trestal v Ciceronově osobě vnitropolitického protivníka svého hrdiny Caesara. Přesto se k němu mnozí historici přidali a Cicerona osočili jako chvástala a neschopného člověka.

Cicero toho vskutku hodně namluvil o svých skutečných a domnělých úspěších. Jeho sebechvála, která urážela nejen Mommsena, se vysvětlí nutností, ježto jako společenský začátečník, jako homo novus, musel před římskou senátní aristokracií neustále zdůrazňovat své osobní zásluhy jako argument pro své čerstvě získané postavení.

Cicero bojoval po celý život za římskou republiku a proti jakékoliv formě samovlády. Svou hvězdnou hodinu zažil za svého konsulátu v roce 63 př. Kr., kdy odhalil spiknutí proti res publica, jež zosnoval jistý Catilina.

Na začátku jara roku 49 př. Kr. se pokusil zabránit občanské válce a přimět Caesara k rozumu. Teprve když se svou snahou neuspěl, odešel takříkajíc v poslední minutě za Pompeiem do Řecka. Po Caeserově vítězství Cicero volal po zabití „tyrana“ z politických a morálních důvodů. Když byl Caesar zavražděn (roku 44 př. Kr.), útočil v mnoha řečích ostře na Marca Antonia, protože i ten usiloval o likvidaci republiky. Za svou odvahu Cicero draze zaplatil: jakmile se nejsilnější politici spojili do tzv. druhého triumvirátu, nechal ho Antonius jako člen tohoto trojspolku zapsat na seznam proskribovaných. Cicero byl dán do klatby a jeho majetek byl zabaven. 7. prosince 43 př. Kr. ho na útěku zavraždili najatí pochopové.

Cicero měl velký politický talent, jeho konání však nemělo dlouhotrvající úspěch. Proč? Bylo by nesprávné podsouvat mu, že oportunisticky bruslil sem tam mezi různými pozicemi a proto nedokázal nic ovlivnit. Jeho cíl byl vždy jasný: obrana starého aristokratického pořádku. Za něj bojoval slovem i písmem. Avšak jeho vnitropolitičtí protivníci byli příliš silní.

Zdroj: 101 nejdůležitějších otázek – ANTIKA

Další informace: ObsahUkázka z knihy

Cena

Doporučená cena:
<n/a> Kč
Naše cena:
145 Kč
Doprava:
od 0 Kč (dle podmínek)
Balné:
0 Kč

VyprodánoDalší knihy z edice Antická knihovna

přebal knihy Aeneis přebal knihy Amfitryon a jiné komedie přebal knihy Antické válečné umění přebal knihy Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví přebal knihy Argonautica přebal knihy Athénská ústava přebal knihy Cesta po Řecku I přebal knihy Cesta po Řecku II přebal knihy Člověk a příroda přebal knihy Další listy Luciliovi přebal knihy Dějiny přebal knihy Dějiny I (Polybios) přebal knihy Dějiny II (Polybios) přebal knihy Dějiny II-III přebal knihy Dějiny III (Polybios) přebal knihy Dějiny IV přebal knihy Dějiny IV (Polybios) přebal knihy Dějiny římské říše za soumraku antiky přebal knihy Dějiny V přebal knihy Dějiny VI přebal knihy Dějiny VII přebal knihy Deset knih o architektuře přebal knihy Dobrodružství lásky: Řecký román I. přebal knihy Dopisy přebal knihy Dvojí pohled na římské dějiny přebal knihy Farsalské pole přebal knihy Héraklés a jiné tragédie přebal knihy Héro a Leandros přebal knihy Hippolytos a jiné tragédie přebal knihy Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků přebal knihy Hovory k sobě přebal knihy Kapitoly o přírodě přebal knihy Komedie pro všední den přebal knihy Krize římské republiky přebal knihy Letopisy přebal knihy Listy hetér přebal knihy Listy přátelům I přebal knihy Myšlenky přebal knihy Na veselé struně přebal knihy Nejstarší řecká lyrika přebal knihy O bozích a lidech přebal knihy O dobrodiních přebal knihy O duševním klidu přebal knihy O historii přebal knihy O Kýrově vychování přebal knihy O lásce a milování přebal knihy O lásce a přátelství přebal knihy O lásce, přátelství a štěstí přebal knihy O politické činnosti přebal knihy O přírodě přebal knihy O starobylosti Židů / Můj život přebal knihy Obrázky z řeckého života přebal knihy Pěvci lásky přebal knihy Písně pastvin a lesů přebal knihy Poetika přebal knihy Portréty světovládců I přebal knihy Portréty světovládců II přebal knihy Proměny přebal knihy Rukojeť / Rozpravy přebal knihy Řecké dějiny přebal knihy Řeči na sněmu přebal knihy Řečtí atomisté přebal knihy Řím po Marku Aureliovi přebal knihy Satirikon přebal knihy Satiry přebal knihy Snář přebal knihy Stručné dějiny Říma přebal knihy Svět ezopských bajek přebal knihy Synové slávy – oběti iluzí přebal knihy Šlehy a úsměvy přebal knihy Tažení Alexandra Velikého přebal knihy Tragédie přebal knihy Trójanky a jiné tragédie přebal knihy Tuskulské hovory přebal knihy Únos Proserpiny přebal knihy Ústava přebal knihy Válečné paměti přebal knihy Válka židovská I přebal knihy Válka židovská II přebal knihy Verše o víně přebal knihy Verše z vyhnanství přebal knihy Výbor z listů Luciliovi přebal knihy Vzpomínky na Sókrata přebal knihy Z dějin císařského Říma přebal knihy Zlatý osel přebal knihy Zrod římského impéria přebal knihy Životopisy dvanácti císařů přebal knihy Životopisy slavných Řeků a Římanů I přebal knihy Životopisy slavných Řeků a Římanů II