Appiános

O autorovi

Appiános (okolo 90 - okolo 165) byl Řek, pocházející z Alexandrie. Ve svém rodném městě zastával četné úřady, ale za lidového povstání odtud uprchl. V Římě mu bylo uděleno římské občanství a byl přijat do císařských služeb. Působil jako advokát fisku, dosáhl hodnosti jezdce a zastával vysoké státní úřady, ve stáří se stal prokurátorem Egypta. K metropoli světové říše velmi přilnul. Měl blízký vztah k Marcovi Corneliovi Frontonovi, římskému rétorovi a vychovateli císaře Marca Aurelia.

Obdiv, který existence a velikost říše budila u svých současníků, inspiroval Appiána k pokusu vylíčit římské dějiny od legendy o Aeneovi až do Traianových výbojů. Dějepisná tvorba, která se rozvíjela v době vrcholného rozmachu impéria, byla tehdy ovlivněna výrazně soudobým myšlenkovým prostředím. Říše zažívala vrcholný rozkvět, tvůrčí rozmach antických spisovatelů a historiků však v této době již pominul. Historici čerpali ze starších děl, přejímali nebo upravovali jejich jednotlivé pasáže, pořizovali z nich výtahy nebo z několika děl novým uspořádáním vytvářeli díla nová. A tak tomu bylo i u Appiána.

Doporučujeme:

Římské císařství – Appiános

Z našich knih

Autor