Gaius Iulius Caesar

O autorovi

Gaius Iulius Caesar (12./13. července 100 př. n. l. – 15. března 44 př. n. l. Řím) byl římským vojevůdcem a politikem a jedním z nejmocnějších mužů antické historie. Sehrál klíčovou roli v procesu zániku římské republiky a její transformace v monarchii.

Není pochyb o tom, že byl jednou z nejvýznamnějších osobností starověku. Byl to obratný politik, prozíravý státník, dovedný řečník, skvělý vojevůdce a vynikl i jako spisovatel. Nemůžeme se tedy divit, že jeho osobnost a život jsou dodnes předmětem zájmu jak odborníků, tak i široké laické veřejnosti.

    Doporučujeme:

Z našich knih

Autor