Héródianos

O autorovi

Héródianos (3. století n. l.) – řecký dějepisec.

Z našich knih

Autor