Baset > Autoři > Decimus Iuvenalis Iunius
O autoroviAutor

Decimus Iuvenalis Iunius

O autorovi

Decimus Junius Juvenalis (kolem 60 Aquino – 140), římský satirik.

O jeho životě se dochovalo poměrně malé množství informací. Pocházel z dost zámožné rodiny, v Římě studoval gramatiku a rétoriku. Později sloužil jako tribun v Británii.

Konec svého života prožil ve vyhnanství, kde i zemřel. Není úplně jasné kde byl ve vyhnanství, některé prameny hovoří o Británii, ale z mnoha indicií lze usoudit, že se jednalo spíše o Egypt. Do vyhnanství se dostal za narážku na oblíbence císaře Hadriana.

Z našich knih

Autor