Claudius Claudianus

O autorovi

Claudius Claudianus (asi 369, Alexandrie – po 404 a před 408, Řím) byl římský básník.

Původem byl alexandrijský Řek, získal literární a gramatické vzdělání. Roku 395 (podle některé literatury až 396) přišel do Říma, kde působil jako dvorní básník císaře Honoria. V jeho básních stále ještě žije starý básnický svět nejen svou řečí vytvořenou především Ovidiem a Statiem, ale i svou starořímskou myšlenkovou náplní.

Není to však básník ani nemoderní, ani nečasový. Jeho svět je i světem jeho současníků. problémy, které doléhají na všechny, tísní i Claudiana.

Z našich knih

Autor