Baset > Autoři > Titus Livius
O autoroviAutor

Titus Livius

O autorovi

Římský dějepisec Titus Livius se narodil roku 59 před n.l. v Patavii, což je dnešní Padova. Toto město se proslavilo svoji mravní přísností, která se pak stala i důležitým rysem Liviových děl. Sám autor patřil k přesvědčeným republikánům, obdivoval PompeiaCicerona, účastnil se aktivně občanské války a i po porážce si zachovával jistou názorovou samostatnost. Přesto později vcelku uznával vhodnost "pax Augusta" (Augustova míru).

Po dovršení třiceti let se Livius rozhodl sepsat historii římského národa. Tomuto titánskému úkolu věnoval celý svůj mužný a stařecký věk, psal knihy dějin celých 40 let. Dal však vzniknout vůbec nejrozsáhlejšímu spisu dějin , jaký kdy vznikl. Dílo nazval Ab urbe condita (Od založení města) a získal si jím nesmrtelnou slávu. Dílo bylo v průběhu psaní rozděleno na 142 knih, z nichž se nám však bohužel dochovala jen asi čtvrtina. Přesněji knihy 1.-10. (od založení města po rok 293 před n.l.), 21.-45. (roky 218 až 167 před n.l.) a část devadesáté první knihy. Knihy tvořily svazky po pěti nebo deseti - pentady nebo dekády. Ztráta většiny knih však není tak bolestná, jak by mohla být, neboť prakticky všechny knihy jsou dochovány alespoň v krátkých výtazích. Bez nich by se naše znalosti o Římu za republiky snížily o velký kus.

    Doporučujeme:

Z našich knih

Autor