Publius Florus

O autorovi

Publius Florus (1. pol. 2. stol. n. l.) ve svém dílku Epitome bellorum omnium (Stručný přehled všech válek, rovněž ve 2 knihách) popsal zrod a expanzi římské moci v dobyvačných válkách, posléze její úpadek za válek občanských a renesanci za Augusta a následníků. Jeho výklad byl značně oblíben a až do 19. století používán jako učebnice římských dějin.

Z našich knih

Autor