Marcus Lucanus Annaeus

O autorovi

Marcus Annaeus Lucanus (3. listopadu 39 – 30. dubna 65), římský básník. Zpočátku osobní přítel císaře Nerona, měl možnost nahlédnout do života nejvyšší římské společnosti, a to jej posléze přivedlo k republikánskému smyšlení a k účasti v Pisonově spiknutí.

Když bylo spiknutí v roce 65 odhaleno, byl Lucanův osud zpečetěn a z "laskavosti" císařovy směl skončit svůj život libovolným druhem smrti.

Z našich knih

Autor