Rufius Festus

O autorovi

Rufius Festus (4. stol.) byl císařským úředníkem. Své dílko De breviario rerum gestarum populi Romani napsal rovněž na císařův popud a svému zadavateli v něm poskytl mimo jiné soupis římských provincií, jejich nejstarší známý přehled.

Z našich knih

Autor