PhDr. Vladislav Dudák

O autorovi

PhDr. Vladislav Dudák (* 1958 v Řevnicích) vystudoval filozofii a historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracoval jako knihovník v Orientálním ústavu ČSAV, redaktor filozofických oborů v Encyklopedickém institutu, středoškolský a vysoškolský učitel a jako redaktor v nakladatelství Diderot a Baset.

V současnosti působí „na volné noze“ jako editor a „nájemný filozof“. Je autorem knih Kutnohorský poutník aneb Kutnou Horou ze všech stran, Pražský poutník aneb Prahou ze všech stran a hlavním autorem rozsáhlé dvousvazkové Encyklopedie světové architektury. Editorsky a redakčně se podílí na řadě svazků ediční řady Krajina a lidé.

Je spoluautorem dvou vysokoškolských skript a řady středoškolských učebnic. Na stanici Český rozhlas 2 – Praha vede pravidelnou rubriku Myšlenkování.

Z našich knih

Autor

Obrazový doprovod

Redaktor