Edice Krajina a lidé

O edici

Nakladatelství Baset do svého plánu zařadilo ediční projekt Krajina a lidé, jehož tématem jsou české, moravské, slezské a slovenské hory, pohoří a další krajinné útvary. Tento projekt má všechny předpoklady stát se reprezentačním souborem, který vyčerpávajícím způsobem mapuje krajinu České, Slovenské a částečně i Polské republiky.

Na vzniku každého svazku se podílí řada odborníků ze všech vědních oborů (geologové, geografové, meteorologové, zoologové, botanici, ekologové, etnografové, historikové, historikové umění, památkáři, historikové techniky, sociologové atd.), z větší části přímo z daného regionu. Nakladatelství spolupracuje s vedením jednotlivých národních parků, chráněných krajinných oblastí, muzeí a archivů jak při využití autorského zázemí, tak i formou odborných konzultací.

Každá publikace je členěna podle jednotlivých oborů a poskytuje detailní a přesný obraz regionů téměř ze všech stran. Text je doprovázen řadou barevných ilustrací, dobových fotografií, mapek, grafů a plánků. Každá zvolená krajina je zachycena, popsána a vyobrazena ve všech svých podobách od geologické minulosti, flóry, fauny, historie, umění, kultury a specifických odvětví řemesel a průmyslu, až po život a zvyky obyvatel a situaci ochrany přírody.

Vlastivědná ediční řada Krajina a lidé si získává renomé jak mezi odborníky, tak i u laické veřejnosti a jednotlivé svazky získaly řadu ocenění:

Šumava – příroda, historie, život

Český les – příroda, historie, život

Novohradské hory a Novohradské podhůří – příroda, historie, život

Krkonoše – příroda, historie, život

Plzeňsko – příroda, historie, život


Mediální partneři ediční řady Krajina a lidé:

Knihy v edici

V prodeji

Vyprodáno