Tituly knih

41–60 z 247
[<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [>]
přebal knihy Další listy Luciliovi Lucius Annaeus Seneca
Další listy Luciliovi

Antická knihovna č. 78

Tento svazek obsahuje všechny Senekovy listy nezařazené do výboru, který vyšel v r. 1969 jako 4. svazek Antické knihovny. Český čtenář tak dostává do rukou toto závažné Senekovo dílo poprvé v úplnosti.

0 Kč
185 Kč
přebal knihy Dějiny Titus Livius
Dějiny

Antická knihovna č. 11

Livius patří k významným římským historikům.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Dějiny I (Polybios) Polybios
Dějiny I (Polybios)

Antická knihovna č. 78

Polybios patří spolu s Hérodotem a Thúkydidem do velké trojice starořeckých historiků.

289 Kč
240 Kč
přebal knihy Dějiny II (Polybios) Polybios
Dějiny II (Polybios)

Antická knihovna č. 79

Tento druhý díl Dějin obsahuje knihy třetí, čtvrtou a pátou.

315 Kč
270 Kč
přebal knihy Dějiny II-III Titus Livius
Dějiny II-III

Antická knihovna č. 17

Livius patří k významných římských historikům.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Dějiny III (Polybios) Polybios
Dějiny III (Polybios)

Antická knihovna č. 80

Do výkladu historických událostí vložil Polybios nesmírně zajímavé pojednání o římské ústavě, kterou porovnává se staršími formami ústav řeckých států a spatřuje v ní základ římských vojenských úspěchů...

375 Kč
320 Kč
přebal knihy Dějiny IV Titus Livius
Dějiny IV

Antická knihovna č. 21

Livius patří k významným římským historikům.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Dějiny IV (Polybios) Polybios
Dějiny IV (Polybios)

Antická knihovna č. 81

Předchozí tři svazky Polybiových Dějin (I, AK 78; II, AK 79; III, AK 80) obsáhly osmnáct ze čtyřiceti knih jeho dějepisného díla. Tento čtvrtý svazek přináší vše podstatné, co se dochovalo z dvacítky knih zbývajících...

365 Kč
310 Kč
přebal knihy Dějiny římské říše za soumraku antiky Ammianus Marcellinus
Dějiny římské říše za soumraku antiky

Antická knihovna č. 69

Historické dílo je základním pramenem k dějinám pozdní římské říše a autor je pokládán za nejlepšího římského historika po Tacitovi.

380 Kč
150 Kč
přebal knihy Dějiny V Titus Livius
Dějiny V

Antická knihovna č. 28

Livius patří k významným římským historikům.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Dějiny VI Titus Livius
Dějiny VI

Antická knihovna č. 34

Livius patří k významným římským historikům.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Dějiny VII Titus Livius
Dějiny VII

Antická knihovna č. 40

Sedmým svazkem Dějin se uzavírá překlad spisu jednoho z nejvýznamnějších římských historiků, který svým podáním vtiskl dílu formu, již se po něm snažili napodobit i historikové pozdějších dob.

0 Kč
125 Kč
přebal knihy Démosthenés Pavel Oliva
Démosthenés

Démosthenés (384–322 př. Kr.) je považován za největšího řečníka starověku, a to nejen pro svůj řečnický styl.

245 Kč
221 Kč
přebal knihy Der Maulwurf und das Häschen Zdeněk Miler
Der Maulwurf und das Häschen

Krtek a zajíček. Leporelo pro nejmenší.

95 Kč
80 Kč
přebal knihy Deset knih o architektuře Marcus Vitruvius Pollio
Deset knih o architektuře

Antická knihovna č. 42/R

Vitruviův spis je jedinečnou encyklopedií starověkého vědění a sehrál nesmírně důležitou roli v dějinách evropské kultury.

359 Kč
305 Kč
přebal knihy Die Schönsten Böhmischen Märchen Václav Beneš-Třebízský, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová
Die Schönsten Böhmischen Märchen

Výběr nejkrásnějších českých pohádek.

195 Kč
165 Kč
přebal knihy Divná válka: francouzsko-pruská válka 1870–1871 Luboš Taraba
Divná válka: francouzsko-pruská válka 1870–1871

Patří-li nějakému konfliktu označení „první moderní válka v dějinách“, pak jde právě o toto střetnutí.

295 Kč
99 Kč
přebal knihy Dobrodružství lásky: Řecký román I. kolektiv autorů
Dobrodružství lásky: Řecký román I.

Antická knihovna č. 62

Antická knihovna publikuje postupně ve třech svazcích výbor nejznámějších a nejpozoruhodnějších románů, který poskytne výstižný přehled starověké řecké románové tvorby.

280 Kč
150 Kč
přebal knihy Dopisy Plinius Mladší
Dopisy

Antická knihovna č. 58

V Dopisech Plinia Mladšího se odráží život tehdejší římské společnosti v celé její rozmanitosti a pestrosti, především ovšem jejích vyšších vrstev, k nimž náležel i Plinius.

0 Kč
145 Kč
přebal knihy Dvojí pohled na římské dějiny Publius Florus, Velleius Paterculus
Dvojí pohled na římské dějiny

Antická knihovna č. 82

Dějepisný žánr patřil ve starověkém Římě k nejoblíbenějším četbám a mezi čtenáři kolovalo množství přehledů dějin psaných různými autory pro nejrůznější účely. Z bohaté úrody děl, o nichž se dochovaly zprávy, přežila v literární historii nemnohá. Mezi nimi i dva spisy obsažené v tomto svazku, jež jsou charakteristickými ukázkami stylu tzv. stříbrného věku římské literatury.

415 Kč
350 Kč
41–60 z 247
[<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [>]