Válka židovská I

Obsah

  • Židé v konfrontaci se starověkým světem a Flavius Josephus Josef Češka
  • VALKA ŽIDOVSKÁ
  • KNIHA I
  • KNIHA II
  • KNIHA III
  • POZNÁMKY
  • Rejstřík zeměpisných jmen
  • Rejstřík vybraných osobních jmen
  • Ediční poznámka