prof. PhDr. Josef Češka DrSc.

O autorovi

Prof. PhDr. Josef Češka (nar. 4. 4. 1923), přednášel do roku 1988 dějiny starověku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vědecky se zabýval politickým bojem v republikánském Římě, životními podmínkami antických otroků, problematikou raného křesťanství, společenskými a ideologickými rozpory v pozdně římské říši, antickou historiografií, latinskou epigrafií a textovou kritikou. Výsledkem jeho činnosti, v níž pokračuje i jako emeritus, jsou četné dílčí studie, publikované mnohdy ve světových jazycích včetně latiny, a monografie. Na poslední z nich – Římský stát a katolická církev ve 4. století (1983) – nedávno navázal dalšími: Od katakomb ke světové církvi (1998) a Zánik antického světa (2000).

Z našich knih

Překladatel