RNDr. Vlastimil Pilous

O autorovi

RNDr. Vlastimil Pilous (* 20. 3. 1946 v Hostinném). Po vystudování Přírodovědecké fakulty UK (obor geografie – biologie) působil 27 let jako geomorfolog na Správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí a vykonával funkci redaktora odborného sborníku Opera Corcontia. Dodnes působí jako člen Vědecké rady KRNAP a redakční rady časopisu Krkonoše – Jizerské hory. Publikoval řadu odborných i populárně naučných článků i několik větších odborných studií týkajících se hlavně Krkonoš, ale také obecně geomorfologie. Je také spoluautorem několika knižních publikací jak z tohoto oboru, tak i o Krkonoších.

V současné době se zaměřuje na publikace z oboru regionální geomorfologie a vlastivědy, kde využívá i poznatky ze svých četných cest a expedic po celím světě.

Je jedním z autorů vlastivědné encyklopedie Krkonoše – příroda, historie, život, která vyšla v ediční řadě Krajina a lidé.

Z našich knih

Autor

Obrazový doprovod