Východočeské hory – Od Jizery po Tichou Orlici

Základní informace

přebal knihy Východočeské hory – Od Jizery po Tichou Orlici
Autor:
Vlastimil Pilous
Obrazový doprovod:
Jiří Grund (barevné fotografie)
Edice:
(mimo edice)
Kategorie:
SLEVY, encyklopedie, obrazová publikace, populárně naučná literatura
Jazyk:
čeština
Vydání:
první
Rok vydání:
2006
ISBN:
80-7340-077-4
EAN:
9788073400774
Nakladatel:
Baset
Počet stran:
220
Formát:
215 × 310 mm
Hmotnost:
600 g
Vazba:
pevná, V8
Stav:
v prodeji

Blíže o knize

Autoři knihy Východočeské hory zvolili netradiční formu, jíž seznamují čtenáře s jednou z horopisně a krajinářsky nejrozmanitějších oblastí Čech. O vybraných horách, těch nejvyšších, nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších na straně jedné, ale i těch širší veřejnosti téměř neznámých či dokonce zcela nepřístupných na straně druhé, referují encyklopedickým způsobem, takže se o nich můžeme dozvědět téměř všechno. Tím se publikace významně liší od knih turistického zaměření, které se vesměs omezují pouze na úzký okruh vybraných informací, často donekonečna přebíraných a opisovaných a navíc někdy podávaných zkresleně nebo dokonce zcela mylně. Stejně tak se však liší od literatury oborové nebo přímo odborné, která problematiku zpracovává vesměs jednostranně, z hlediska určité disciplíny a navíc často na úrovni obtížně přístupné širší veřejnosti. Předkládaná publikace si vytkla za cíl naopak „multidisciplinárnost“ - seznamuje s poznatky, fakty a pozoruhodnostmi z pohledu všech oborů, a to formou přístupnou i čtenářům bez hlubších znalostí v jednotlivých vědách. Vedle zvýraznění nejrůznějších specifik, zvláštností a výjimečností, charakteristických pro jednotlivé hory a kopce, které přísně odborné publikace většinou opomíjejí jako příliš populární nebo spekulativní, autoři vysvětlují nebo i boří mýty, pověry a omyly, které jsou s nimi tvrdošíjně spojovány v „záhadologické“, ale i jiné nekritické literatuře. Předností knihy je i fakt, že se neomezuje stroze jen na samotné vybrané vrcholy, ale chápe je jako součást okolní krajiny, a to jak z hlediska fyzickogeografického, tak společenskovědního, zvláště historického. Čtenář se tak dovídá i četné informace, které mají „nadlokální“ charakter a umožňují lepší pochopení regionu jako celku.

Netradičně přistoupili autoři i k obrazové části. Knihy tohoto zaměření inklinují obvykle k popisným fotografiím, kterým se nemohla – zvláště u detailů – zcela vyhnout ani tato publikace. U celkových pohledů však upřednostnili náladové snímky v proměnách roku i dne, které podstatně lépe vystihují „genia loci“ celé vymezené oblasti a zvláště samotných vybraných hor.

Kniha je doplněna bezmála 200 barevnými fotografiemi.


Cena

Doporučená cena:
495 Kč
Naše cena:
290 Kč
Doprava:
od 0 Kč (dle podmínek)
Balné:
0 Kč