PhDr. Lubomír Procházka CSc.

O autorovi

PhDr. Lubomír Procházka, CSc. (* 1956) vystudoval obory národopis a dějepis na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 1999 pracuje v Hornickém muzeu Příbram, je vedoucím Nuzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci. Zabývá se problematikou lidového stavitelství, vesnických sídel, interiéru lidového bydlení a muzeí v přírodě.

Externě přednáší problematiku lidového stavitelství v Ústavu etnologie FF UK v Praze. Napsal řadu odborných článků do Národopisného věstníku, Zpráv památkové péčeStudia etnologica a dalších.

Spolu s Martinou Sudovou je spoluautorem knihy Vltavotýnský poutník aneb Týnem nad Vltavou ze všech stran a spoluautorem vlastivědných encyklopedických knih edice Krajina a lidé.

Z našich knih

Autor