Zaniklé světy – Velký atlas archeologie

Obsah

 • ARCHEOLOGIE: POZNÁVÁNÍ MINULOSTI
  • Datování minulosti
  • Dochování stopy minulosti
  • Terenní výzkumy
  • Osídlení
  • Sídelní struktura
  • Pohřbívání
  • Naleziště pod vodní hladinou
  • Potrava
  • Odívání
  • Nemoci
  • Válečnictví
  • Drahocenné památky
  • Rituál
 • POČÁTKY ČLOVĚKA (16 miliónů – 10 000 př. n. l.)
  • Předchůdci člověka
  • Nejstarší hominidi v Africe
  • První lovci a sběrači
  • Vliv podnebí
  • Nejstarší hominidi ve východní Asii
  • Nejstarší hominidi v Evropě
  • Neandertálci
  • První lidé současného typu
  • Zalidňování Austrálie
  • Evropští lovci a sběrači
  • Umění lovců a sběračů
 • ZEMĚDĚLSKÁ REVOLUCE (10 000 – 4 000 př. n. l.)
  • Zrození zemědělství
  • První zemědělci na Blízkém východě
  • Çatal Hüyük: zemědělská osada
  • Evropa po ústupu ledovců
  • Počátky zemědělství v Evropě
  • Počátky zemědělství v jižní Asii
  • Od lovu k zemědělství: jihovýchodní Asie
  • Od lovu k zemědělství: Čína a Japonsko
  • Afrika: lovci a pastevci
  • Austrálie Aboriginálů
  • Mezopotámie na prahu civilizace
  • Keramika: mistrovské ovládnutí hlíny
 • PRVNÍ MĚSTA A STÁTY (4 000 – 1 000 př. n. l.)
  • Intenzifikace zemědělství
  • Evropa: věk megalitů
  • Vztyčené kameny
  • Evropa v době měděné
  • Na úsvitu středomořské civilizace
  • Evropa v době bronzové
  • Skandinávie v době bronzové
  • Rané zemědělství v Africe
  • Ovládnutí kovů
  • První civilizace
  • Mezopotámie: první města
  • Ur: sumerské město
  • Egypt: věk pyramid
  • Města na Indu
  • Palácová města Předního východu
  • Písmo
  • Egypt: vrcholné období říše
  • Dávný Egypt: život na Nilu
  • Mínojská Kréta
  • Zápas o Levantu
  • Mykénské Řecko
  • Čína za dynastie Šang
  • Osídlení stepí
  • Doba bronzová v jihovýchodní Asii
 • ŘÍŠE STARÉHO SVĚTA (1 000 př. n. l. – 650 n. l.)
  • Archeologie říší
  • Asyrská říše
  • První perská říše
  • Klasické Řecko
  • Athény: řecký městský stát
  • Helénismus v Asii
  • Keltská Evropa
  • Vzestup Říma
  • Římská říše
  • Řím: hlavní město říše
  • Římská krajina
  • Pompeje: římské město
  • Řecká a římská technologie
  • Germánský svět
  • Stepní nomádi
  • Státy okolo Rudého moře
  • Imperiálné Persie
  • Budhistická Indie
  • Tansasijský obchod
  • Čína v době dynastie Čou
  • Čína v období dynastie Chan
  • Korea a Japonsko
  • Jihovýchodní Asie
  • Osídlení Polynésie
  • Železná doba v Africe
 • NOVÝ SVĚT (10 000 př. n. l. – 1 600 n. l.)
  • Severní Amerika po ústupu ledovců
  • První zemědělci v Americe
  • Nejstarší osady v Americe
  • Rané civilizace: Andy
  • Rané civilizace: Střední Amerika
  • Teotihuacán: metropole Ameriky
  • Mayové
  • Nejstarší kultury Severní Ameriky
  • Říše oblasti And
  • Zemědělci v oblasti Amazonky
  • Aztékové a jejich předchůdci
  • Zemědělci kultury Pueblo na severoamerickém jihozápadě
  • Umělé pahorky v povodí Mississippi
  • Osada lovců v Ozette
  • Nejstarší stopy evropských osadníků v Americe
 • OD KONCE STAROVĚKU DO POČÁTKU MODERNÍ DOBY (650 – 1 800 n. l.)
  • Byzantská říše
  • Svět Islámu
  • Svět Vikingů
  • Svět křesťanstského středověku
  • Yorkshire v období feudalismu
  • Obchod napříč Saharou
  • Západní Afrika: státy a království
  • Obchodní království východní Afriky
  • Jižní Indie a Cejlon
  • Islámská říše
  • Království jihovýchodní Asie
  • Budhistická Asie
  • Čína v období dynastie Tchang a Sung
  • Čína v době Mingů
  • Japonsko v období feudalismu
  • Ostrovy Polynésie
  • Maorové na Novém Zélandu
  • Svět arktických oblastí
  • Nástup světové ekonomiky
  • Nástup průmyslové ekonomie
 • Poděkování
 • Slovníček
 • Bibliografie
 • Rejstřík