Střípky mysli

Základní informace

přebal knihy Střípky mysli
Autor:
Monika Hejlová Vejražková
Ilustrace:
Zbyněk Hraba
Edice:
(mimo edice)
Kategorie:
NOVINKY
Jazyk:
čeština
Vydání:
první
Rok vydání:
2023
ISBN:
978-80-7340-214-3
EAN:
9788073402143
Nakladatel:
Baset
Počet stran:
128
Formát:
125 × 176 mm
Hmotnost:
250 g
Papír:
90g BO
Vazba:
pevná, V8
Stav:
v tisku

Blíže o knize

Básnická sbírka Střípky mysli vyjadřuje nejrůznější zamyšlení nad smyslem života a podstatou světa, zachycuje spolupůsobení dobra a zla. Ačkoli ukazuje složitosti světa a znepokojivé zákruty života, poskytuje zároveň i naději. Čtenáře vybízí k přemítání a ponoření se do sebe sama, a to nejen prostřednictvím některých duchovně založených básní.

Sbírka je řazena do 12 oddílů členěných dle společných témat: Zamyšlení, Hledat poznání, Naslouchej a postůj, Temné bytí, Stíny strachu, Kudy kam, Jdi, Volání přírody, Vděk srdce, Podstata bytí, Lásky dar, Zacinkání na závěr.

Náměty tvorby vyplynuly z autorčina častého pobytu v přírodě, v horách, z rozhovorů s vnitřně blízkými lidmi i ze zamyšlení nad podněty z křesťanského prostředí.

Básně začaly vznikat ke konci studia na gymnáziu v Praze, odkud autorka pochází. Mimo rodinu ukázala autorka básně nejprve své učitelce literatury, reakce však nebyla příliš povzbudivá. Nicméně texty se rodily dále. V průběhu dalšího studia na Evangelické akademii - VOŠ sociální práce se dostalo textům nových podnětů z křesťanského prostředí. Zprvu evangelického, později i katolického. Vliv těchto podnětů je v básních patrný.

Autorčiny názory se v průběhu času tříbily. Mnohdy zůstaly podobné jejím názorům z dřívějška, kdy s básněmi začínala, jindy se autorčin pohled více či méně změnil. Leckdy je její nazírání podobné přesvědčení lidí ovlivněných křesťanským prostředím, jindy se s nimi autorka více či méně rozchází. Například farářka z VOŠ byla jednou z blízkých osob, které autorku silně ovlivnily. Jedna z básní je vzpomínkou na ni. Jedná se o báseň Doufám z oddílu Podstata bytí. I následná práce v sociálních službách měla na básnickou tvorbu značný vliv.

Do sbírky se významně promítlo působení přírody včetně složitých a nebezpečných akcí ve velehorách, pestrost zážitků autorku naučila přírodě naslouchat. Také rozhovory s otcem přispěly k ujasňování pohledu na život. V neposlední řadě zde byl vliv partnera autorky, nyní již manžela. Texty byly samozřejmě inspirovány mnoha dalšími jedinci a situacemi.

Básně vznikaly v letech 2008 až 2018. V průběhu času prošly několika koly dozrávání a upravování, jak na základě vlastních postřehů, tak z podnětů jiných lidí. Básně byly mnohdy napsány v jakémsi vytržení mysli. „Mnohdy jsem ani nevěděla, o čem budu psát, ale ruka sama už psala. Mysl ji někdy jen lehce korigovala.“

V průběhu vzniku básní se utvářela myšlenka na vydání ucelené básnické sbírky, tuto snahu však odsunuly do pozadí události osobního života. Potřeba vydat básně vyplavala na povrch opět v roce 2022. Důvody byly nejen osobní, šlo také o celkový vývoje ve společnosti a ve světě. Básně tedy získaly finální úpravu a dostaly se v roce 2023 k vydání.


Cena

Doporučená cena:
145 Kč
Naše cena:
100 Kč
Doprava:
od 0 Kč (dle podmínek)
Balné:
0 Kč

Ukázky z knihy nejsou zatím k dispozici…