Deset knih o architektuře

Obsah

 • KNIHA PRVNÍ
  • I. Obsah stavitelství. Vzdělání stavitelů
  • II. Složky a hlediska stavitelství
  • III. Druhy staveb
  • IV. Hradební zdi a věže
  • V. Vytyčení ulic. Větry
  • VI. Výběr stavenišť pro veřejné stavby
 • KNIHA DRUHÁ
  • I. Život prvních lidí. Vznik civilizace a vývoj lidských obydlí
  • II. Základní živly hmoty
  • III. Cihly
  • IV. Písek
  • V. Vápno
  • VI. Puteolský práškový písek
  • VII. Kamenolomy
  • VIII. Způsob vyzdívání
  • IX. Stavební dřevo
  • X. Jedle hornomořská a dolnomořská
 • KNIHA TŘETÍ
  • I. Podklad proporcionality chrámů (Lidské tělo, míry, čísla)
  • II. Druhy chrámů podle rozvržení sloupů
  • III. Druhy chrámů podle šířky mezisloupí
  • IV. Základy, stylobat, schodiště, pódium
  • V. Sloh iónský
 • KNIHA ČTVRTÁ
  • I. Původ stavebních slohů. Korintská hlavice
  • II. Strop a vazba. Vývoj výzdoby kládí
  • III. Sloh dórský
  • IV. Cella a předchrámí
  • VI. Ohled na světové strany při stavbě chrámů
  • VII. Etruský způsob stavby chrámů
  • VIII. Okrouhlé a jiné chrámy
  • IX. Oltáře
 • KNIHA PÁTÁ
  • I. Forum baziliky
  • II. Státní pokladnice, věznice, radnice
  • III. Divadlo a jeho příhodná poloha
  • IV. Harmonie
  • V. Ozvučné nádoby v divadlech
  • VI. Budova a zařízení římského divadla
  • VII. Řecké divadlo
  • VIII. Akustika divadelního prostoru
  • IX. Sloupořadí, procházkové cesty, zásobárny
  • X. Lázně
  • XI. Palaistry a závodní dráhy
  • XII. Přístavy a vodní stavby
 • KNIHA ŠESTÁ
  • I. Vliv podnebí na člověka. Stavba vesmíru
  • II. Přizpůsobení rozměrů staveb staveniši
  • III. Místnosti v soukromých domech
  • IV. Vhodné světové strany pro jednotlivé místnosti
  • V. Účelná úprava stavby pro stavebníka
  • VI. Venkovské stavby
  • VII. Řecký obytný dům
  • VIII. Základy a podzemní část stavby
 • KNIHA SEDMÁ
  • I. Podlaha
  • II. Hašení vápna a štukové práce
  • III. Klenuté stropy. Štukové a omítkové práce
  • IV. Vlhké zdi. Účelné výzdoby stěn. Řecké podlahy
  • V. Nástěnné malby a úpadek tohoto umění
  • VI. Zpracování mramoru pro štukové práce
  • VII. Přírodní barvy
  • VIII. Rumělka a rtuť
  • IX. Barva rumělka. Horská zeleň. Arménská modř. Indigo
  • X. Umělé barvy. Čerň
  • XI. Nebeská modř. Pálený okr
  • XII. Olověná běloba. Zeleň měděná. Umělý sandarak
  • XIII. Purpur
  • XIV. Náhražky některých barviv
 • KNIHA OSMÁ
  • I. Hledání vodních pramenů
  • II. Dešťová voda. Vodnatost řek. Teplé vody
  • III. Vody teplé, minerální léčivé apod.e
  • IV. Zkoušení jakosti vody
  • V. Nivelování vodních vedení
  • VI. Vodní vedení. Studny. Cisterny
 • KNIHA DEVÁTÁ
  • I. Zvířetníkový pás a planety
  • II. Přibývání a ubývání měsíce
  • III. Průchod slunce zvířetníkem. Změny v délce hodin
  • IV. Souhvězdí od zvířetníku na sever
  • V. Souhvězdí od zvířetníku na jih
  • VI. Hvězdářství v astrologii. Předvídání počasí
  • VII. Analémmata
  • VIII. Některé druhy slunečních hodin. Vodní hodiny
 • KNIHA DESÁTÁ
  • I. Stroj a nástroj
  • II. Zvedací stroje
  • III. Přímka a kruh jako princip stroje. Páka
  • IV. Čerpací vodní kola šlapací
  • V. Říční čerpací kolo. Vodní mlýn
  • VI. Vodní šnek
  • VII. Ktésibiova pumpa na tlak
  • VIII. Vodní varhany
  • IX. Měřič projeté vzdálenosti
  • X. Katapulty a škorpiony
  • XI. Balisty
  • XII. Napínání a vylaďování katapult a balist
  • XIII. Obléhací stroje
  • XIV. Želvy k zasypávání hradebních příkopů
  • XV. Jiné druhy želv
  • XVI. Obranná zařízení

 • VITRUVIUS A DNEŠEK (Milan Honzík)
 • POZNÁMKY
 • JMENNÝ REJSTŘÍK
 • VĚCNÝ REJSTŘÍK
 • VÁHY A MÍRY U VITRUVIA
 • ZÁKLADNÍ BIBLIOGRAFIE
 • EDIČNÍ POZNÁMKA