Rudolf Kuthan

O autorovi

Rudolf Kuthan (15. 8. 1886 Praha – 24. 10. 1966 Praha), klasický filolog, překladatel z latiny a starověké řečtiny.

Po maturitě (1905) na gymnáziu v Praze vystudoval bohemistiku a klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1911); roku 1923 získal prací Studia Tibulliana doktorát. Stal se středoškolským profesorem, vyučoval češtinu, latinu a řečtinu, kromě jednoho roku v Klatovech a nuceného penzionování na války (1941-45) působil až do 1948 na středních školách v Praze. V letech 1956-58 byl z politických důvodů vězněn, některá díla vydaná v této době vyšla bez uvedení jména překladatele. Překladatelské činnosti se věnoval celý život vedle své práce pedagogické, překládal z latiny a klasické řečtiny, poezii i prózu, nejvíce pozornosti věnoval překladům děl stoických filozofů (Epiktétos, Marcus Aurelius). V překladech veršů používal metodu přízvučné nápodoby časoměrného rozměru originálu. Část překladatelského díla spadá po období před rokem 1945, zejména do 20. a 30. let. Ve snaze o maximální kvalitu a sdělnost své překlady do nových vydání opakovaně přepracovával.

Z našich knih

Překladatel