Ing. arch. Karel Kuča

O autorovi

Ing. arch. Karel Kuča (* 13. 4. 1961 v Chlumci nad Cidlinou), je absolventem gymnázia v Moravské Ostravě a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. V letech 1986–91 pracoval v Památkových ústavech v Brně a Českých Budějovicích, od roku 1991 působí jako architekt a urbanista (atelier R2 COMP). Od roku 1992 žije v Praze.

Je autorem několika knih z oblasti historie urbanismu a architektury: dvousvazkový Atlas památek – Česká republika; Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic; Památky Brna; České, moravské a slezské zvonice; Chlumecko a Novobydžovsko; Historie a architektonické památky Pocidliní 1, 2; Principy památkového urbanismu (spolu s manželkou Věrou). Zpracoval též urbanistická hesla do Encyklopedie Českých Budějovic. Jeho nejobsáhlejším dílem je encyklopedie Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Mimo to publikoval desítky studií a článků. Podílel se na grantových výzkumných projektech "Atlas lidové architektury" a "Venkovské kostely v Čechách". Je lektorem vlastivědného obsahu celé edice turistických map Klubu českých turistů.

Autorsky spolupracuje na ediční řadě Krajina a lidé, je spoluautorem encyklopedie Historický lexikon městysů a měst.

Z našich knih

Autor

Obrazový doprovod