Jan Kosek

O autorovi

Jan Kosek (* 1958) učí sociologii a psychologii na UK. Zybývá se zejména sociální psychologií, konkrítně problematikou postojů a předsudků, vztahů mezi většinou a menšinami, sociálně psychologickými aspekty vzniku a rozvoje totalitních režimů a otázkami životního stylu. V rámci psychologie se zaměřuje na psychologii osobnosti a na dějiny oboru. V tomto se často inspiruje dalšími dosciplínami, především filosofií, právními vědami, kulturní antropologií a v neposlední řadě i literaturou.

Z našich knih

Autor