Baset > Autoři > Jan Burian
O autoroviAutorPřekladatel

doc. dr. Jan Burian, CSc.

O autorovi

Univ. prof. PhDr. Jan Burian, CSc. (1929-2011) byl klasický filolog a historik antického starověku širokého badatelského a tvůrčího záběru. Zabýval se dějinami antického Říma, především císařským obdobím, a šířeji i obecnými dějinami starověku. Působil jako vysokoškolský pedagog na Filozofické fakultě UK (1953-1964) a později na univerzitě v Bratislavě (1991-1995) a Trnavě (1995-2010). V letech 1964-1990 pracoval v Čs. akademii věd, zprvu v Historickém ústavu (1964-1970), poté v Kabinetu pro studia řecká římská a latinská. Výsledky své plodné badatelské práce publikoval v odborných periodikách a sbornících doma i v zahraničí a v řadě samostatných i kolektivních knižních publikací (Evropské rudné doly za římského císařství; Caesar; Hannibal; Řím. Světla a stíny antického velkoměsta; Zánik antiky; Cesty starověkých civilizací; Dějiny pravěku a starověku; Záhadní Etruskové; Publius Ovidius Naso; Civilizace starověkého Středomoří; Tabula imperii Romani; Římské impérium. Vrchol a proměny antické civilizace; Pozdně římská biografie). Mimoto se věnoval i překladatelské činnosti, jejím plodem jsou spisy latinských historiků vydané v edici Antická knihovna: Hérodiános, Řím po Marku Aureliovi; Portréty světovládců I, II; Synové slávy – oběti iluzí; Appiános, Zrod římského impéria a Krize římské republiky.

Z našich knih

Autor

Překladatel