Prof. PhDr. Bohumila Mouchová CSc.

O autorovi

Prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. (nar. 1933), působila od roku 1958 (pedagogicky i vědecky) na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 1990–1993 se stala vedoucí Katery věd o antickém starověku, poté byla do roku 2000 ředitelkou Ústavu řeckých a latinských studií na UK FFv Praze. Ve své vědecké práci se věnovala studiu latinské biografie a dějinám latinského jazyka včetně historické gramatiky. Publikovala řadu odborných statí z oboru sémantické analýzy latinských výrazů, jako arrogantia, impudentia, vulgus, populus a knižní monografie o Suetoniovi a Scriptores historiae Augustae. Pro širší veřejnost napsala spolu s J. Burianem publikaci Záhadní Etruskové a rovněž s ním pro Antickou knihovnu přeložila tituly: Řím po Marku Aureliovi (AK 30), Synové slávy – oběti iluzí (AK 38), Portréty světovládců I, II (AK 47, 49), Zrod římského impéria (AK 55) a Krize římské republiky (AK 59); samostatně Stručné dějiny Říma (AK 78) a Dvojí pohled na římské dějiny (AK 82)

Z našich knih

Překladatel