Kutnohorský poutník aneb Kutnou Horou ze všech stran

Obsah

 • Kutnohorské putování
  Kterak Kutná Hora ke jménu, pečeti a znaku přišla
 • KAPITOLA PRVNÍSeznámení s Krásným městem
  • Napříč dějinami
  • Pohled do tváře města
  • Kterak se v Hoře osvíceně věci veřejné spravovaly

 • KAPITOLA DRUHÁ – Ke třem srdcím Kutné Hory
  • Od Palackého náměstí k Havlíčkovu pomníku
  • Do Vlašského dvora
  • Kolem chrámu sv. Jakuba
  • Po pamětihodnostech Svatojakubského chrámu
  • Kterak život ulicemi města šel

 • KAPITOLA TŘETÍ – Bývalou Tarmareční čtvrtí
  • Kolem Tarmarku a Koňského trhu
  • Od Palackého náměstí k Havířskému domu
  • Od kostela sv. Jana Nepomuckého k bývalé Kouřimské bráně
  • Od kostela sv. Jakuba ke Hrádku
  • V Hrádku nad Páchem
  • Barborskou ulicí k "mostu"
  • Kterak stříbro nalezeno bylo a horní zákoník byl udělen

 • KAPITOLA ČTVRTÁ – Bývalým svatobarborským okrskem
  • Po "mostě" podél Jezuitské koleje
  • V parku před sv. Barborou a do kaple Božího Těla
  • Dějinami chrámu sv. Barbory
  • Okolo Svatobarborského chrámu
  • Pod klembami chrámu sv. Barbory
  • Kterak se stříbrná ruda z hlubin na světlo světa dostávala

 • KAPITOLA PÁTÁ – Bývalou Bartolomějskou čtvrtí
  • K bývalému kostelu sv. Bartoloměje
  • Kolem Václavského náměstí
  • K bývalé Kolínské bráně, Kolínské fortně a Hloušecké brance
  • Kterak se mince razila

 • KAPITOLA ŠESTÁ – Bývalou Vojnovskou čtvrtí
  • Dolejším rynkem a Dlouhou ulicí k Voršilskému klášteru
  • Kolem Voršilského kláštera
  • Zapomenutými uličkami "Pusťáku" k Anenskému náměstí a bývalé Klášterské bráně
  • Mezi knížecím domem, bývalou Klášterskou brankou a Modrým křížem
  • Kterak se řemeslům hrubě dařilo

 • KAPITOLA SEDMÁ – Bývalou Náměťskou čtvrtí
  • Do centra Náměťské čtvrti
  • Do kostela Panny Marie na Náměti
  • Mezi Svatojánským náměstím a Novomlýnskou brankou
  • Od Jelena k Jungmannovu náměstí
  • Kterak se do školy (ne)chodilo

 • KAPITOLA OSMÁ – Za hradbami Vnitřního města
  • Od reálky ke Všem Svatým (Žižkov)
  • Od bývalé Kouřimské brány k Nejsvětější Trojici (Žižkov)
  • Mezi vnitřním městem a Královskou haldou (Vrchlice)
  • Tam, kde stála "Spravedlnost" (Karlov)
  • Od nádraží k pivovaru (Hlouška)
  • Kterak v Hoře krušno bývalo

 • KAPITOLA DEVÁTÁ – S Kutnou Horou spojeny
  • Horním městem Kaňk
  • Dějinami Sedleckého kláštera
  • Do klášterního kostela nanebevzetí Panny Marie
  • Do konventu Sedleckého kláštera
  • Ke hřbitovnímu kostelu Všech Svatých a dále Sedlcem
  • Do starobylého Malína
  • Neznámé Neškaredice, Poličany a Perštejnec
  • A kterak se v Hoře veselilo

 • Závěr pouti
 • Psali o Kutné Hoře