Spoutané paprsky

Základní informace

přebal knihy Spoutané paprsky
Autor:
Jitka Lněníčková
Redaktor:
Josef Šmatlák
Obrazový doprovod:
Marek Vaneš, Jan Vrabec (barevné fotografie, kresby)
Překlad:
Steward Aitchison, Bettina Žídková
Edice:
(mimo edice)
Kategorie:
SLEVY, historie, populárně naučná literatura
Jazyk:
čeština, angličtina, němčina
Vydání:
první
Rok vydání:
2005
ISBN:
80-7340-070-7
EAN:
9788073400705
Nakladatel:
Baset, Muzeum Šumavy
Počet stran:
96
Formát:
205 × 270 mm
Hmotnost:
500 g
Papír:
135 g, křída mat + 100 g volum
Vazba:
polotuhá, V4
Stav:
vyprodáno

Blíže o knize

Někde na počátku lidských dějin uchopil jakýsi „Prométheus“ hořící klacek a donesl jej k lidem. Ten den člověk spoutal paprsky a lidstvu se otevřela tma a noc. Plameny ohně odháněly dravou zvěř, chránily před zlými duchy, skýtaly bezpečí, hřály v dlouhých zimních nocích a paprsky prosvětlovaly temnotu.

Ovládnutím ohně bylo jedním z klíčových okamžiků lidských dějin. Cesta od hořící větve, s níž kráčel temnou krajinou onen první, ještě nepříliš kultivovaný „Prométheus“, k současným úsporným halogenovým žárovkám byla ale ještě dlouhá.

Harnessed Rays of Light

Somewhere at the beginning of mankind’s history a kind of "Prometheus" grabbed a burning stick and brought it to manking. That day myn captured its rays, and darkness and the night opened up to mankind. The flames of the fire kept wild animals at bay, gave warmth against evil spirits, provided security, gave warmth during long winter nights, and its rays lit up the darkness.

Mastering fire was one of the key moments in mankind’s history. The path from the burning branch, with which the first kind of not too refined "Prometheus" walked trough the murky landscape, to the current economical halogen light bulbs was a long one.

Gebundene Strahlen

Irgenwann am Beginn der Geschichte der Menschheit ergriff irgendein "Prometheus" einen brennenden Ast und brachte ihn den Menschen. An diesem Tag fesselte der Mensch die Strahlen und für die Menschheit öffneten sich Dunkelheit und Nacht. Die Flammen eines Feuers verjagten wilde Tiere, schützen vor bösen Geistern, gewährleisteten Sicherheit, wärmten in langen Winternächten und die Strahlen erleuchteten die Finsternis.

Die Beherrschung des Feuers war einer der Schlüsselmomente der menschlichen Geachichte. Der Weg vom brennenden Zweig, mit dem jener erste, noch nicht allzu kultivierte "Prometheus" durch die dunkle Landschaft schritt, bis zu den heutigen Halogen-Spar-Glühbirnen war aber noch lang.


Cena

Doporučená cena:
220 Kč
Naše cena:
80 Kč
Doprava:
od 0 Kč (dle podmínek)
Balné:
0 Kč

Vyprodáno

Ukázky z knihy nejsou zatím k dispozici…