Císař Karel IV.

Obsah

Nástup Lucemburků
(U Kamenného zvonu • Jednání s císařem • Kontrola panenství • Osiřelý Jan • Zdivočení šlechty • Válka královen • Domažlický smír • Výměna království? • Eliška na Lokti • Čtyřletý vězeň)

Francouzská a italská léta
(Nový francouzský král • Osmnáctiletá Marie • Sňatková politika • Konec internace • Bitva u Mühldorfu • Princ v Paříži • Eliščina smrt • Beatrix Bourbonská • Lucemburská signorie • Parmská kancelář • Hříchy mládí • Návštěva Avignonu • Tající teritorium • Odjezd z Merána)

Dvojvládí v Čechách
(Moravský markrabě • Dcera Markéta • Trenčínský mír • Přípravy zákoníku • Chybějící koruna • Poklad ze Slezské Středy • Markéta Pyskatá • Dobrodružství na moři • Výprava do Litvy • Utopený felčar • Absurdní úplata • Loupežník Pancíř • Stoletá válka • Janova závěť • Nový papež • Pražské arcibiskupství • Volba v Rhense • Bitva u Kresčaku • Sebevražda? • Putování ostatků)

Proměna království
(První kroky • Ludvíkův pád • Eduard III. • Lžiwaldemar • Smrt Blanky • Svatba s Annou • Říšské klenoty • Eltvillské smlouvy • Nové Čechy • Galerie v Laufu • Réva z Francie • Andělská zahrada • Průplav Dunaj–Vltava • Cola di Rienzo • Francesco Petrarca • Horké Lázně • Podruhé vdovcem • Anna Svídnická)

Na vrcholu
(Narození dědice • Římská jízda • Setkání v Mantově • Věčné město • Požár v Pise • Zlatá bula • Povinná čeština • Zajetí francouzského krále • Čtvrtý sňatek • Kazimírova Kristýna)

Syn Václav IV.
(Zásnuby a svatba • Vychovatelé • Korunovace dvouletého • Předčasná plnoletost • Říšská volba • Dvanáct dětí • Podařený zeť • ...bučel by opatrněji • Milíč zKroměříže • Znovu do Říma • Wittelsbachové • Půl milionu zlatých • Václav císařem • Předchůdce Machiavelliho)

Tangermündský podzim
(Nástupnický řád • Kopie Karlštejna? • Syn Jindřich • Cesta do Francie • Levoboček Guillaume • Úřední reportáž • Zastávka vLucembursku • Papežské schizma • Poslední dny • Antropologický výzkum • Jizva na tváři)

Dílo Otce vlasti
(Těžké počátky • Katedrála • Svatováclavská koruna • Nové Město pražské • Karlův most • Univerzita • Vyšehrad • Karlštejn • Výtvarné skvosty • Heinrich von Mügeln • Korunovační řády • Majestas Carolina • Svatováclavská legenda • Vita Caroli • Moralitates • Knížecí zrcadlo • Inspirátor)

Doporučená literatura
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík
Rejstřík míst