Almanach českých šlechtických rodů 2017

Základní informace

přebal knihy Almanach českých šlechtických rodů 2017
Autor:
Vladimír Pouzar
Ilustrace:
Antonín Javora, Jan Oulík, Miloslav Sýkora
Edice:
(mimo edice)
Kategorie:
literatura faktu
Jazyk:
čeština
Vydání:
první
Rok vydání:
2016
ISBN:
978-80-85955-43-9
EAN:
9788085955439
Nakladatel:
Martin
Počet stran:
512
Formát:
125 × 170 mm
Hmotnost:
500 g
Papír:
80g BO
Vazba:
pevná, V8
Stav:
vyprodáno

Blíže o knize

Pro generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků je doba, kdy šlechta v zemích střední Evropy užívala politická a společenská privilegia, již dávnou minulostí.

Přesto, bezmála sto let po zrušení šlechtických titulů v nástupnických republikách bývalé monarchie, po desítkách let denunciování a pronásledování, vyvlastňování a nucené emigrace, čímž byly postiženy prakticky všechny šlechtické rody žijící v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku, stále existuje v dnešní občanské společnosti zájem o historii šlechty i o její aktuální současnost.

Tento Almanach nemá být pouze příručkou ve smyslu „Who is Who“ (Kdo je kdo) anebo „Who with Whom“(Kdo s kým), ale je pro historií poučené čtenáře také zrcadlem dějinných událostí a společenského vývoje, které otřásaly Evropou a stvořily její dnešní stav.

Politické, náboženské spory, povstání, války a diktatury často roztrhávaly šlechtické rodiny bez ohledu na to, zda šlo o rodiny původně české či přišlé z jiných koutů Evropy.

Naopak „sňatková politika“ šlechty směřovala ke smíru, překonávala národní a kulturní hranice a byla předpokladem pro shromáždění bohatého kulturního dědictví, které dnešní potomci šlechtických rodů uchovávají a o něž pečují.

Přes některá nedorozumění i historické chyby, které nastaly, vytvořila česká šlechta dodnes vnímanou identitu „českých zemí“.

Vydavatelům Almanachu budiž poděkováno za jejich snahu při vyhledávání a zpracovávání historických pramenů i odborné literatury. Všichni příznivci tohoto projektu a v neposlední řadě žijící potomci šlechtických rodin budou tuto práci v budoucnu podporovat.


Jerome Colloredo-Mannsfeld

    Další svazky: