Zlatý osel

Obsah

 • PŘEDMLUVA
 • KNIHA I
  Prolog. Putování do Thessalie. Jak se stal Sókratés obětí čarodějnic. Příchod do Hyspat k Milónovi. Na trhu.
 • KNIHA II
  Thessalie – země kouzel. Setkání s Byrrenou, její varování. Dorozumění s Fótidou. Věštěc Diofanés. Milostná scéna s Fótidou. Hostina u Byrreny. Thélyfrónova stráž u mrtvého. Souboj před Milónovým domem.
 • KNIHA III
  Slavnost boha Smíchu. Lucius obžalován z vraždy. Fótis vysvětluje. Proměna Pamfily v sovu a Lucia v osla. Lucius odveden loupežníky
 • KNIHA IV
  U loupežníků. Tři loupežnické historky. Pohádka o Amoru a Psýše: Venuše žárlí na krásnou princeznu.
 • KNIHA V
  Manželství s neznámým. Zlé rady závistivých sester. Poznání manžela. Psýché bloudí světem. Potrestání sester. Hněv Venušin na synovo manželství.
 • KNIHA VI
  Psýché bloudí dál a hledá Amora. Venuše ukládá Psýše tvrdé zkoušky. Šťastný konec pohádky. Charitin pokus o útěk se nezdařil.
 • KNIHA VII
  Tlépolemos vysvobodí Charitu i Lucia. Luciovy trampoty na pastvě a v práci.
 • KNIHA VIII
  Tragédie Tlépolema a Charity. Nebezpečná cesta s uprchlými otroky. Potrestání záletnéhom otroka. Ve službách kněží syrské bohyně.
 • KNIHA IX
  Podezřelý ze vztekliny. Záletná žena tesařova. zatčení kněží. Lucius u pekaře. Příběhy tří nezdárných žen. Smrt pekařova. Lucius u zahradníka. O zpupném statkáři. Rvačka s vojákem. Osel v okně.
 • KNIHA X
  Ve službě u vojáků. O špatné maceše. U cukráře a kuchaře. Zvrácená láska korintské dámy. O ženě travičce. Divadelní představení v Korinthu. Útěk z Korintha.
 • KNIHA XI
  Luciovy modlitba. Zjeví se Ísis. Ísidina slavnost. Luciovo vykoupení. Dokončení slavnosti. Zasvěcení do mystérií. Lucius v Římě. Druhé a třetí zasvěcení.
 • POZNÁMKY
 • SEZNAM VLASTNÍCH JMEN
 • EDIČNÍ POZNÁMKA