Šlehy a úsměvy

Obsah

 • PŘEDMLUVA
 • Charón aneb pozorovatelé
 • Menippos aneb věštění mrtvých
 • Íkaromenippos aneb cesta nad oblaky
 • Plavba do podsvětí aneb samovládce
 • Hovory podsvětí
 • Beseda s Kronem
 • Listy Kronovi
 • Přehádaný Zeus
 • Sněm bohů
 • Prométheus aneb Kavkaz
 • Rozhovory bohů
 • Dionýsos
 • O Syrské bohyni
 • Héraklés
 • Falaris druhý
 • Rozmluva s Hésiodem
 • O zármutku
 • SEZNAM VLASTNÍCH JMEN
 • EDIČNÍ POZNÁMKA