Satiry

Obsah

 • DECIMUS IUVENALIS IUNIUS A JEHO DÍLO
 • KNIHA PRVNÍ
  Satira první o příčinách, které k satirám daly podnět, o jejich látce a způsobu podání. Satira druhá o mužských výstřednostech a přetvářce. Satira třetí o strastech a nesnázích velkoměstského života. Satira čtvrtá o císaři Domitianovi a jeho rádcích. Satira pátá o bohatých hostitelích a chudých hostech.
 • KNIHA DRUHÁ
  Satira šestá o ženské zkaženosti.
 • KNIHA TŘETÍ
  Satira sedmá o bídě literátů, obhájců a učitelů. Satira osmá o pravém šlechtictví. Satira devátá o mužské prostituci.
 • KNIHA ČTVRTÁ
  Satira desátá o zvrácenostech lidských přání. Satira jedenáctá proti požitkářství a rozmařilosti. Satira dvanáctá o upřimném přátelství, o citech předstíraných a honbě za dědictvím.
 • KNIHA PÁTÁ
  Satira třináctá o zločinnosti a mukách špatného svědomí. Satira čtrnáctá o škodlivosti špatného příkladu rodičů a o lidské lakotě. Satira patnáctá o náboženské pověře a kanibalství. Satira šestnáctá o výhodách stavu vojenského.
 • VYSVĚTLIVKY
 • SEZNAM VLASTNÍCH JMEN
 • EDIČNÍ POZNÁMKA