Řeči na sněmu

Ukázka z knihy

První řeč proti Filipovi (IV)

...Takové opatření musíte, podle mého mínění, všichni přijmout a takto je, myslím, třeba se vyzbrojit. A ještě předtím musíte, Athéňané, podle mého mínění, připravit nějaké vojsko, které s ním bude neustále bojovat a působit mu škodu. Není nutno, aby to bylo deset či dvacet tisíc žoldnéřů či takové vojenské oddíly, které jsou jen stanoveny v dopisech, nýbrž vojsko naší obce, které se podřídí svému stratégovi a půjde za ním, za jedním či za několika, za tím či oním, které si zvolíte. A navrhuji také, aby bylo zajištěno zásobování vojska potravinami. A jaké bude to vojsko, jak velké, odkud bude získávat zásobování a jak bude připraveno plnit požadavky? To já vyložím a pojednám o každém bodu zvlášť. O žoldnéřích navrhuji – ale nedělejte to, co vám často uškodilo. Když soudíte, že žádné množství není dostatečné a vyberete si ve svých usneseních to největší, pak ve skutečnosti nevytvoříte ani malé množství. Nikoli, vytvořte a připravte malé oddíly, a když se ukáže, že jsou nedostatečné, přidejte další. Navrhuji tedy, aby celé pěší vojsko tvořily dva tisíce mužů. Z toho má být, podle mého mínění, pět set Athéňanů ve věku, který budete považovat za vhodný. Ti mají sloužit po určitou dobu, ne tak dlouhou jako obvykle, nýbrž takovou, jakou budete považovat za vhodnou, a budou se střídat. Ostatní vojsko navrhuji sestavit z žoldnéřů. K nim pak připojit dvě stě jezdců a z nich nejméně padesát Athéňanů, kteří by sloužili stejným způsobem jako pěchota, a dát jim lodě pro přepravu koní. Dobře. A co ještě? Deset rychlých triér. Jelikož on má loďstvo, musíme totiž mít rychlé triéry, aby se vojkso plavilo bezpečně. Odkud bude vojsko zásobováno? I to řeknu a objasním, až vyložím, proč myslím, že takové vojsko je dostatečné a proč navrhuji, aby se výpravy zúčastnili i občané.

Navrhuji takové vojsko z toho důvodu, Athéňané, že si nyní nemůžeme opatřit vojsko, které by se proti němu mohlo postavit v otevřené bitvě, nýbrž musíme vést záškodnickou válku a používat nejprve takový způsob boje. Není proto nutno, aby vojsko bylo příliš velké – vždyť nemáme prostředky na žold ani zásobování –, ani zas zcela malé. Navrhuji, aby se plavby zúčastnili Athéňané z toho důvodu, že kdysi dříve, jak jsem se doslechl, udržovala naše obec žoldnéřské vojsko u Korinta, pod velením Polystrata, Ífikrata, Chabria a některých dalších, a vy sami jste se zúčastnili tažení. Z doslechu také vím, že tito žoldnéři spolu s vámi a vy spolu s nimi dosáhli vétězství nad Lakedaimoňany. Avšak od té doby, co za vás táhnou do boje jen žoldnéřské oddíly, vítězí nad vašimi přáteli a spojenci a nepřátelé jsou mocnější, než je zdrávo. Sotva zavadí pohledem o válku, kterou vede naše obec, a raději vyplouvají k Artabázovi a na jiná místa a stratégos je přirozeně doprovází. Nemůže jim totiž velet, když jim nevyplácí žold...