Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků

Obsah

 • Úvod
 • Diktys Krétský
  Zápisky o válce trójské
 • Darés Fryžský
  Pád Tróje
 • Trójská pověst ve středověké Římské kronice
 • Seznam vlastních jmen
 • Římské příběhy (výbor)
 • Legenda o uherském králi Albánovi
 • Ediční poznámka