Athénská ústava

Ukázka z knihy

3.
Stará ústava před Drakontem byla uspořádána takto: Úřady byly obsazovány podle urozenosti a bohatství. Nejprve je zastávali doživotně a potom deset let. (2) Nejvýznamnější a první z úředníků byli basileus, polemarchos a archón. Z nich nejdříve působil úřad basilea, byl totiž starobylý. Jako druhý byl ustaven úřad polemarcha, jelikož někteří basileové byli změkčilí ve válečných záležitostech, a proto také, když se ocitli v nouzi, povolali Ióna. (3) Poslední byl úřad archonta. Většina totiž soudí, že byl zaveden za Medonta, někteří však, že za Akasta. Jako důkaz uvádějí, že devět archontů se zavazuje, že dostojí přísaze jako za Akasta, protože za něho se Kodrovci vzdali královské moci za výsady dané archontovi. Ať je tomu tak či onak, byl by v tom jen malý časový rozdíl. Že však úřad archonta vznikl jako poslední, je zřejmé z toho, že archón nespravuje žádné starobylé záležitosti jako basileus a polemarchos, nýbrý prostě ty, které byly nově zavedeny. Proto se stal významným úřadem teprve v nedávné době, když mu přibyly nově zavedené záležitosti....

42.
Nynější ústava má tuto podobu: Na správě obce se podílejí ti, jejichž oba rodiče jsou občané, a když dosáhnou osmnácti let, zapisují se do seznamu démotů. Když jsou zapisováni, hlasují o nich démoti pod přísahou předně, aby zjistili, zda dosáhli věku stanoveného zákonem – a zjistí-li, že nedosáhli, vracejí se uchazeči zpět mezi chlapce, za druhé, zda jde o svobodného a zda je jeho původ v souladu se zákony. Rozhodnou-li hlasováním, že není svobodný, může se odvolat k soudu a démoti zvolí ze svých řad pět žalobců. Jestliže se zjistí, že se uchází o zápis neprávem, obec ho prodá. Jestliže však spor vyhraje, jsou démoti povinni ho zapsat.....

66.
Když se všechny soudy obsadí, umístí se v prvním soudu dva losovací přístroje a bronzové kostky, z nichž jedny jsou pomalovány barvami soudů a na druhých jsou napsána jména úředníků. Dva vylosovaní thesmotheti vhazují nezávisle na sobě kostky, jeden barevné kostky do jednoho losovacího přístroje, druhý kostky s jmény úředníků do druhého. Úředník, který je vylosován jako první, dostane první vylosovaný soud a právě tak ostatní úředníci, aby nikdo předem nevěděl, který ze soudů dostane, ale aby každý dostal ten, pro který byl vylosován...