Amfitryon a jiné komedie

Obsah

  • STÁLE ŽIVÝ PLAUTUS
  • KOMEDIE O HRNCI
  • KASINA
  • AMFITRYON
  • HRA O SKŘÍŇCE
  • ZAJATCI
  • MILENCI
  • POZNÁMKY
  • EDIČNÍ POZNÁMKA