Baset > Autoři > Valerius Maximus
O autoroviAutor

Valerius Maximus

O autorovi

Valerius Maximus byl římský prozaik, žijící a působící za vlády císaře Tiberia. Pocházel z chudé, nijak významné rodiny. Z těchto příčin o jeho životě víme jen velmi málo. Objevuje se v družině významného politika a patrona umělců Sexta Pompeia (zastával úřad konzula v roce 14 n. l.), jemuž, jak se zdá, vděčí za svůj celý literární vzestup. Maximus následoval Sexta Pompeia při jeho výpravě do východních provincii roku 27 po n. l.

Z našich knih

Autor