Tribonianus

O autorovi

Tribonianus (500 – 547), byzantský právník. Je považovaný za jednoho z najvýznamnějších právníků své doby.
Roku 530 ho pověřil cisař Justinián I., aby se svými spolupracovníky z právnických škol v Bejrútě a Konstantinopole sestavil závazný kodex platný pre celé cisařství.

Z našich knih