prof. Rudolf Mertlík

O autorovi

Prof. Rudolf Mertlík (14. 5. 1913 Praha - 28. 7. 1985 Praha), klasický filolog, editor, spisovatel, překladatel z latiny, starověké řečtiny a z němčiny. Dětství prožil bez rodičů a ve velmi svízelných podmínkách. Po dokončení měšťanské školy dva roky pracoval jako pomocný dělník – v cementárně a v tiskárně. Poté vystudoval gymnázium v Hradci Králové a po maturitě 1937 přešel na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Odtud ovšem putoval 17. listopadu 1939 do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde byl do roku 1942.

Antická literatura se stala už tehdy jeho velkou a posléze celoživotní láskou a překlady z ní profesním osudem. První překlady, Ovidiovy Listy milostné a Žalozpěvy vydal již roku 1943. Po válce pracoval jako středoškolský učitel a přitom stále intenzivně překládal; ovšem z politických důvodů nesměl publikovat. Až uvolnění režimu v šedesátých letech otevřelo nové možnosti a tehdy se prof. Mertlíkovi naplnil jeho sen: vznik Antické knihovny (v pořadí už třetí, ovšem s novou a obsáhlou koncepcí). První svazek Antické knihovny, Hovory k sobě od Marka Aurelia, spatřil světlo světa na jaře 1969.

Prof. Mertlíkovi se podařilo kolem edice soustředit tým erudovaných překladatelů, s nimiž zpracoval projekt ediční činnosti, který měl zahrnout všechna základní a živá díla řecké a římské antiky. Bohužel zanedlouho poté se čas opět zachmuřil a přišla další nucená odmlka, kdy se Mertlíkovo jméno nesmělo objevit v tiráži. Prof. Mertlík se nepoddal a nadále překládal; jako jediný poválečný klasický fiolog si troufl na arcidíla jako Ílias či Odysea. Jeho básnická potence obsáhla nezvykle širokou paletu žánrů v časovém rozpětí od nejstarších až po středověké, byzantské a renesanční autory. Jeho básnické umění nedostižně kulminovalo v proslulé antologii vagantské poezie Písně žáků darebáků (1970). Vrcholem vypravěčského umění pak jsou jeho Starověké báje a pověsti (1968) a Příběhy lásky (1968).

Pro milovanou Antickou knihovnu sám přeložil a připravil 15 svazků, nepočítaje koncepční a redakční práci na jiných.

Ač se život prof. Rudolfa Mertlíka uzavřel 25. července 1985, jeho dílo pokračuje a to nejen novými edicemi jeho mistrovských překladů, ale především v kontinuitě edičního projektu Antické knihovny.

Z našich knih

Překladatel